Oznamy na Nedeľu krstu Krista Pána

Vincentská rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka je použitá na zmiernenie chudoby ľudí v krajinách HAITI, HONDURAS, ALBÁNSKO, RUSKO, UKRAJINA, SLOVENSKO.  Jednou z foriem, ktorými sa môžete zapojiť,  je aj kúpa medovníkového srdiečka teraz po sv. omšiach. Vďaka každému, ...Read More

Oznamy na Zjavenie Pána

Dnes po druhej sv. omši bude prvonedeľná adorácia do 14:30. Od 13:30 sa bude modliť ružencové bratstvo. O 15:00 sa bude konať v Kultúrnom dome vystúpenie mužského učiteľského speváckeho zboru – Ozvena. Vstup je voľný. Novoročná zbierka pre potreby farnosti: 1650 €. Pán nech odmení vašu ...Read More

Oznamy na Nedeľu svätej rodiny

Dnes o 16:00 vás srdečne pozývame do farského kostola na krátke predstavenie o narodení Spasiteľa. Na sviatok Panny Márie Bohorodičky bude novoročná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať každému darcovi. Rovnako úprimné Pán Boh zaplať každému, kto prijal koledníkov a tak finančne podporil deti „tretieho sveta“. ...Read More

Oznamy na 4. adventnú nedeľu

Vianoce V pondelok je Štedrý deň. Sv. omše budú až večer podľa rozpisu. Avšak betlehemské svetlo  si môžete prísť vziať do kostola v čase od 8:00 do 16:00. Na Božie narodenie bude výročná farská ofera. Pán Boh zaplať každému darcovi. V tento deň dopoludnia ...Read More