Oznamy na 15. nedeľu cez rok

Krstná náuka pre rodičov a krstných bude v piatok večer o 19:00 vo fare. Sviatosť krstu bude vyslúžená v sobotu ráno. Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných z ulice: Slatinskej č. 31-224. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera. Poďakovanie Chcem ...Read More

Oznamy na 14. nedeľu cez rok

Zbierka Zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca: vyzbieralo sa 710 €. Pán Boh zaplať. Tábor Pripomínam deťom odchádzajúcim na pobytový tábor do Podjavorníka, že odchod autobusu je o 12:00 od farského kostola. A návrat v sobotu o 15:00. Sviatosť krstu Najbližšie bude sviatosť krstu vyslúžená vo farnosti 21.7. ...Read More

Oznamy na 13. nedeľu cez rok

Zbierka Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Prvá nedeľa Zároveň dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Do 15:00 bude vyložená Najsv. Sviatosť k adorácii. Od 13:00 sa bude modliť spoločenstvo Modlitby matiek a po nich od 14:00 ružencové bratstvo. Večer o 18:00 ...Read More