Oznamy na 12. nedeľu cez rok

Krstná náuka V piatok o 19:00 bude na fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v sobotu ráno. Modlitbové trojdnie V dňoch 29.6.-1.7. bude modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby Matiek. Mamy i babky ste srdečné pozvané k modlitbe za deti i vnúčatá. Ostatné info nájdete na plagátiku pred kostolom. Prvé ...Read More

Oznamy na 11. nedeľu cez rok

Deň rodiny Dnes slávime v našej farnosti Deň rodiny 2018. Popoludní od 15:00 program pokračuje tak ako aj minulý rok. Bude na školskom dvore v Beluši. Pozývame deti, mladých, starých na pokojné stretnutie spojené so zábavou, nafukovacím hradom, súťažnými stanovišťami a grilovaním. Diskotéka na ...Read More

Oznamy na 10. nedeľu cez rok

Vysviacky V sobotu o 10:00 sa bude v Žiline na Vlčincoch konať diakonská aj kňazská vysviacka. Prosím o modlitby za budúcich kňazov v našich rodinách. Deň rodiny Budúcu nedeľu bude v našej farnosti „Deň rodiny 2018“, ktorý začneme slávnostnou sv. omšou o 10:30. Popoludní ...Read More