Oznamy na 32. nedeľu cez rok

Jasličková akadémia Dnes o 15:00 bude stretnutie detí ohľadom jasličkovej akadémie. Stretnutie bude v CCVČ. Stretnutie štvrtákov a piatakov V utorok bude stretnutie štvrtákov a piatakov v CCVČ od 14:00 do 15:30. Pre deti do školy príde p. učiteľka. Deti musia mať súhlas k prepusteniu. Godzone V stredu sa ...Read More

Oznamy na 31. nedeľu cez rok

Prvá nedeľa Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k adorácii do 15:00. Od 14:00 sa bude modliť ružencové bratstvo. Stretnutie tretiakov Tento týždeň bude stretnutie tretiakov v CCVČ v po, ut., str. od 14:00 do 15:00. Jasličková akadémia Budúcu nedeľu o 15:00 bude stretnutie detí, ktoré by chceli účinkovať ...Read More

Oznamy na 30. nedeľu cez rok

Zbierka na misie V zbierke na misie sa vyzbieralo 1350 eur – úprimné Pán Boh zaplať všetkým! Jasličková akadémia Dnes o 15:00 bude prvé zoznamovacie stretnutie detí, ktoré by chceli účinkovať na jasličkovej akadémii, ktorá bude v kostole 30.12. 2018 na sviatok sv. Rodiny. Pozývame deti od ...Read More

Oznamy na 29. nedeľu cez rok

Zbierka na misie Dnes sa koná pravidelná zbierka na misie. Boh nech odmení každého darcu! Bábkové predstavenie Dnes o 15:00 pozývame deti aj rodičov na bábkové predstavenie do kultúrneho domu s názvom „Ako sa Jano s drakom porátal“. Príďte si pozrieť príbeh, kde dobro nad zlom ...Read More

Oznamy na 28. nedeľu cez rok

Zbierka na misie Jesenná ofera na misie  bude budúcu nedeľu. Tvorivé dielne v CCVČ Pozývame deti i rodičov s deťmi do CCVČ spríjemniť si jesenné popoludnia tvorivými aktivitami. V stredu 17.10. o 16:00. Vyrábať sa bude z tekvíc a rôznych iných materiálov. Keďže je mesiac október zasvätený Ružencovej PM, súčasťou ...Read More