Oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať všetkým darcom. Nepovinné stretnutie tretiakov bude v pondelok, utorok a stredu od 14:00-15:00. V piatok o 19:00 bude vo fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budúv sobotu ráno o 8:30. Pripomínam birmovancom, že v stredu a štvrtok od ...Read More

Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Dnes je prvonedeľná adorácia do 15:00. Od 14:00 sa bude modliť ružencové bratstvo. Po adorácii o 15:00 pozývajú naši mladí – birmovanci všetkých tretiakov a štvrtákov na „priateľské popoludnie“. Budú rôzne aktivity, súťaže, zábava a aj nejaká odmena na záver. Celý program bude trvať cca 3h. ...Read More

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Cirkevné centrum voľného času Beluša pozýva všetky deti, mládež a rodičov našej farnosti osláviť MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ na farskom dvore v piatok  31.5.2019  po večernej sv. omši. O zábavu sa postará : DJ Rasťo. Bude tam: občerstvenie, športové hry – skákanie vo vreci, hry s loptou, ...Read More

Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu

V utorok bude stretko pre štvrtákov až šiestakov v Centre voľného času od 14:00-15:00. Z príležitosti 70. narodenín p. dekana Janka Zicha bude vo štvrtok vo farskom kostole o 10:30 ďakovná sv. omša, na ktorú všetkých srdečne pozýva sám oslávenec! V piatok o 12:00 sa v rámci obradu zosobášia: ...Read More

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Dnes po sv. omšiach je celoslovenská zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za štedrosť. Obec Beluša pozýva na oslavu „Dňa matiek“ v Kultúrnom dome o 17:00, kde bude predstavená divadelná – komédia Mister Dolar. V utorok bude spoločné stretnutie detí k 1.sv. prijímaniu. Stretnutie ...Read More