Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Zbierka na kňazský seminár Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na kňazský seminár, v ktorom študujú aj bohoslovci našej diecézy. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Stretnutie tretiakov V pondelok, utorok a stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v CCVČ od 14:00-15:00. Krstná náuka V sobotu pri rannej sv. ...Read More

Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

Pôstna krabička pre Afriku Vyzbieralo sa 1161e. Pán Boh zaplať všetkým darcom. Zbierka na kňazský seminár Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár, v ktorom študujú aj bohoslovci našej diecézy. Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosím ochotných ľudí z ul. Slatinskej č. 31-224. ...Read More

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu

Pôstna krabička pre Afriku Zatiaľ sa vyzberalo 702e. Pán Boh zaplať všetkým darcom. Rovnako úprimná vďaka všetkým darcom pri pôstnej potravinovej pomoci rodinám našej farnosti. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich V piatok po detskej sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z rodičov je povinná. ...Read More

Oznamy na Nedeľu vzkriesenia Pána

Výročná ofera Dnes po sv. omšiach bude výročná farská ofera. Pán Boh zaplať každému darcovi. Prvopiatkový týždeň Hoci je tento týždeň prvopiatkový spovedať sa nebude, keďže sa spovedalo minulý týždeň. Spovedanie bude ½ hod. pred sv. omšami a v piatok hodinu. Pôstna krabička pre Afriku Tí, ...Read More