Oznamy na 7. nedeľu cez rok

Tento týždeň sa Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je to prísne pôstny deň, kedy sme povinní sa zdržiavať úplne od mäsa a čiastočne aj od jedla. Môžeme sa raz dosýta najesť. Tento záväzok sa v plnej miere vzťahuje na ľudí od 18 – 65 roku života. ...Read More

Oznamy na 6. nedeľu cez rok

Pri príležitosti Národného týždňa manželstva pozývame manželské páry na Manželský večer,  ktorý bude spojený so zábavou a tancom. Príďte stráviť večer vo dvojici dnes o 16.00 do Rodinkova. Odporúčame prísť bez detí, ale  ak nemáte takú možnosť, budú zabezpečení aj animátori Stretnutie tretiakov a partičky ...Read More

Oznamy na 5. nedeľu cez rok

V utorok je spomienka na Fatimskú Pannu Máriu. Je to aj Svetový deň chorých. Z tohto dôvodu bude pri večernej sv. omši vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Podmienky k prijatiu: sv. spoveď (nemusí byť priamo v ten deň, potrebná milosť posväcujúca), trvajúca choroba alebo ešte viac sa pohoršil zdravotný ...Read More

Oznamy na 4. nedeľu cez rok

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia pred Sviatosťou bude vo farskom kostole do 15:00. Od 14:00 sa modlí ružencové spoločenstvo. V pondelok je sv. Blažeja. Pri sv. omšiach bude konať svätoblažejské požehnanie hrdla. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme v pondelok: Hloža od 15:30. Beluša: utorok, ...Read More

Oznamy na 3. nedeľu cez rok

Vincentská rodina organizuje každoročnú celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu. Môžete ju podporiť kúpou medovníkového srdiečka po sv. omšiach. Od 1.6.2019 do 29.2.2020 aj spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€ ) Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať. Tento ...Read More