Oznamy na 2. adventnú nedeľu

Zbierka na charitu činí 1200 €. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.    Dnes je farská poklona do 17:00. Príďte prosiť o potrebné milosti pre svoje rodiny. Spoveď chorých k sviatkom: bude v pondelok – horný koniec a Slatinská, a v stredu dolný koniec – bytovky, smer Hloža a Podhorie. Predvianočná spoveď u nás bude 19.12. od 11-12:00 a od ...Read More

Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Dnes sa koná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.  Adorácia dnes nebude, lebo o týždeň bude farská poklona do 17:00. Bolo by vhodné, keby si jednotlivé hodiny adorácie rozdelili spoločenstvá fungujúce vo farnosti, aby kostol nezostal prázdny. Zapísať sa môžete v sakristii kostola. Prvopiatkový týždeň: Spovedanie bude nasledovne: Hloža – ...Read More

Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa

V stredu 27. 11. je spomienka Zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily. Pri tejto príležitosti budú počas sv. omše do Združenia Mariánskej mládeže prijatí a zasvätení noví členovia. Pozývame vás všetkých na túto milú slávnosť. Po omši bude malé agapé v Pastor. centre. Keďže od ďalšej nedele začína ...Read More

Oznamy na 33. nedeľu cez rok

Dnes slávime patrocínium farského kostola. Popoludní od 15:00 do 18:00 bude pre deti v Kultúrnom dome farská diskóteka. Súčasťou disko budú aj súťaže a prezentácia talentov – spev, recitácia, tanec.., môže to byť aj skupinová záležitosť. Registrácia do talentovej šou je do 15:30. Tešíme sa na ...Read More