Oznamy na 19. nedeľu cez rok

V sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň veriacich kresťanov vo svete viaže povinnosť účasti na sv. omši. Kto by nevyhnutne potreboval, tak v piatok večer je omša s platnosťou sobotnej slávnosti. Upratovanie kostola v sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Štúrovej č. ...Read More

Oznamy na 18. nedeľu cez rok

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Do 15:00 bude vyložená Najsv. Sviatosť k adorácii. Od 14:00 sa bude pred Sviatosťou modliť Ružencové spoločenstvo. Adorácia bude aj vo štvrtok po večernej omši cca 30 min. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako býva zvykom. V ...Read More

Oznamy na 17. nedeľu cez rok

V sobotu o 16:45 bude fatimská pobožnosť k úcte Panny Márie. Budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, preto bude adorácia. Upratovaniu v sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Farskej, Komenského a Partizánskej. Vďaka tým, ktorí upratovali v sobotu. ...Read More