Oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom, ktorú vyhlásila KBS. Pán nech odmení vašu štedrosť. Krížová cesta na Butkove Dnes o 14:30 bude krížová cesta na Butkove. Odchod ...Read More

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Krížová cesta Dnes o 15:00 je vo farskom kostole krížová cesta. V Hloži je krížová o 14:00. Spovedanie chorých Chorých k Veľkej noci navštívim v pondelok a štvrtok od 9:00. V sobotu pri večernej svätej omši môžu starí a chorí pristúpiť k sviatosti pomazania chorých. Spoločná spoveď Spoločná svätá ...Read More

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Adorácia Dnes je adorácia do 15:00. Hneď po nej je krížová cesta, ktorú budú mať miništranti. V Hloži je krížová o 14:00. Spovedanie chorých Chorých k Veľkej noci navštívim až v pondelok 12.3. a štvrtok 15.3. od 9:00. Stretko tretiakov Stretko tretiakov bude pondelok, utorok a stredu od 14:00-15:00. Stretnutie ...Read More

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Zbierka na charitu v našej farnosti činí 800 €. Úprimné Pán Boh zaplať každému darcovi. Krížová cesta v nedeľu v Hloži o 14:00 a v Beluši o 15:00 Prvopiatkový týždeň Hloža v pondelok od 15:30. Beluša v utorok, stredu a štvrtok od 17:00 a piatok od 15:00. Chorých navštívim v pondelok a štvrtok od 9:00. ...Read More

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Zbierka na charitu Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplať každému darcovi. Krížová cesta Dnes je aj krížová cesta: v Hloži o 14:00 a v Beluši o 15:00 sa modlí rodinné spoločenstvo. Pozývame všetky rodiny. Modlitby chvál Tiež dnes o 18:00 v Pastor. centre ...Read More