Rímsko-katolícky farský úrad Beluša

Farská 2304, Beluša 018 61

Správca farnosti: Mgr. Vladimír Štefánik

Tel: 0910 842 832

E-mail: farnost.belusa@gmail.com

Adresa pre zasielanie príspevkov na stránku: info@farnostbelusa.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 19:00 – 19:30
Utorok: 16:00 – 17:00
Piatok: 16:00 – 16:30*

* neplatí v prvopiatkovom týždni

Ak ste dospelý a túžite prijať sviatosti, prípadne si niektorú doplniť, prihláste sa na farskom úrade.