Nachádza sa v Hloži. Bola postavená v roku 1766 vďaka vtedajšej svetskej patrónky obce, zbožnej barónky Judity Tolvayovej, vdovy po Imrichovi Motešickom. Je murovaná, pokrytá plechom, postavená v klasicistickom slohu s polygonálnym pôdorysom. V interiéri na oltáriku je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.

Svätá omša sa v kaplnke slúži každý rok z príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého. Prvá svätá omša sa tu slúžila 16. mája 1767, odvtedy sa táto tradícia stále zachováva.