Kostol sa nachádza v Belušských Slatinách. Rastúci počet obyvateľov kúpeľnej osady, ale aj počet najmä v letnej sezóne prichádzajúcich hostí si vyžadoval osobitný sakrálny objekt. Anton Židek, vtedajší podskalský farár, bol jedným z hlavných iniciátorov stavby kostolíka.

Plány kostola vyhotovil nitriansky staviteľ Eduard Dombay 30. apríla 1927. Inšpirovaný románskou kaplnkou vedľa farského kostola navrhol postaviť kostol v neorománskom štýle. Kostolík vysvätil nitriansky biskup 15. júla 1928.

V interiéri kostola sú tri oltáre. Na hlavnom oltári je socha Ježiša Krista. Na dvoch bočných oltároch sú sochy Panny Márie a sv. Jozefa. Na triumfálnom oblúku je nástenná maľba vyjadrujúca Ježišov výrok: Nechajte maličkých prísť ku mne. V interiéri je aj krížová cesta. Celková renovácia kostola v interiéri aj exteriéri prebehla v roku 1990.