Oznamy na 24. nedeľu cez rok

Zbierka na kňazský seminár

Budúcu nedeľu sa bude konať jesenná zbierka na kňazský seminár v Nitre, kde študujú aj bohoslovci z našej Žilinskej diecézy. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary!

Sviatosť manželstva

V piatok o 15:00 si v Belušských Slatinách v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva: Timotej Pochlopeň, syn Richarda a Evy r. Blaškovej a Monika Koštialiková, dcéra Ferdinanda a Ľubice r. Hoštackej, obaja z Beluše. V sobotu v Beluši o 14:00 v rámci obradu sa zosobášia: Martin Mazúr, syn Ladislava a Márie r. Fedorovej a Jana Jankejechová, dcéra Jána a Oľgy r. Škorvagovej, obaja z Beluše. Potom o 15:00 tiež v Beluši: Michal Buday, syn Rastislava a Adrianay r. Vyhničkovej, bývajúci v Púchove a Monika Hromková, dcéra Vladimíra a Ivety r. Košútovej, bývajúca v Beluši.

Petícia za rodinu

Minulú nedeľu som vás informoval o snahe Asociácie Otca a mamu deťom presadiť v legislatíve EÚ, že manželstvo je jedine zväzok muža a ženy, a že rodina je vzťah založený na manželstve alebo vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Preto sú v kostole pre vás pripravené petičné hárky, ktoré môžete v slobode podpísať a tak vyjadriť svoj postoj k danej skutočnosti. Pri vypĺňaní tlačiva prosím vypisujte všetko, čo sa žiada a to paličkovým písmom, bez skratiek a opakovacích znamienok. Inak je váš hlas neplatný. Petíciu bude možné podpisovať najbližšie dva týždne tu v kostole.

Rozlúčka s prázdninami

V stredu 14.9.2016 o 16,00 hod. pozývame všetky deti na Rozlúčku s prázdninami na Farský dvor. Bude grilovačka, hry, zábava a tanec. Pripomíname, že do  15.9. je zápis do krúžkov v CCVČ. Tretiaci dostali v škole prihlášky na formačné stretnutia, treba ich priniesť vypísané a podpísané rodičom do CCVČ. Prihlášky sú za lavicami v kostole, alebo priamo v centre voľného času.

Posviacka krížovej cesty na Butkove

Pripomínam, že v sobotu sa koná posviacka krížovej cesty na hore Butkov. Začiatok je o 13:30. Tí, ktorí majú záujem o posviacku, môžu využiť osobnú dopravu (k chate Muflónka) alebo aj autobus, ktorý bude odchádzať: jeden od farského kostola a druhý zo Slatín od kláštora v rovnakom čase o 12:45. Autobusy sa zastavia aj v Hloži pri Kultúrnom dome (KD) a v Podhorí pri kaplnke. Tí, ktorí pôjdu až na sv. omšu, ktorej začiatok je o 15:30, môžu využiť autobusy , ktoré pôjdu ako obvykle o 14:00 od farského kostola pôjdu dva, z Hlože od KD jeden a zo Slatín od kláštora jeden, so zastávkou aj v Podhorí.

Príď kráľovstvo tvoje

Komisia pre mládež Žilinskej diecézy ponúka mladým vo veku 16 až 26 rokov ročný kurz duchovnej formácie s názvom Príď Kráľovstvo Tvoje. Kurz v sebe zahŕňa 8 víkendových stretnutí a 5 dňové letné sústredenie počas šk. roka 2016/17, ktoré budú naplnené bohatým duchovným programom, dobrodružstvom s Bohom v spoločenstve mladých. Prihlásenie sa je záväzné na celý kurz. Uzávierka prihlášok je do 18. septembra 2016. Podrobné informácie na: mladez.dcza.sk.

Upratovanie kostola

Ulice: Clementisova a Štefániková. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *