Oznamy na 26. nedeľu cez rok

Prezentácia o misiách

Dnes o 15:00 pozývame na prezentáciu o misiách, ktorú budú mať na záver misií otcovia misionári.

Prvý piatok

Prvopiatkové spovedanie:

V Hloži: pondelok – 1/2h pred sv. omšou a v Beluši: v utorok, stredu a štvrtok – 1/2h pred omšou a v piatok: 2h pred omšou.

V sobotu o 16:45 bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť.

Záverečné skúšanie + stretnutie birmovancov

Záverečné skúšanie birmovancov bude v týchto termínoch (všetky v CCVČ): utorok 3.10. 18:30 – 20:00, streda 4.10. 16:00 – 18:00, štvrtok 5.10. 6:00 – 18:00. Pre upresnenie termínu skúšania tvojej skupinky sa informuj u svojho animátora. Prosíme všetkých, aby sa na preskúšanie dobre pripravili otázkami, ktoré si môžu stiahnuť aj na stránke farnosti. V prípade nedostatočných vedomostí bude šanca na opravu, ale už v sprievode jedného rodiča. Treba si priniesť aj kartičky s dochádzkou na sväté omše. Ak niekto nemá premyslené birmovné meno, prípadne by si ho chcel zmeniť či nahlásiť zmenu birmovných rodičov, nech nám to po preskúšaní nahlási.

V piatok 13. 10. po večernej svätej omši (18:45) bude záverečné stretnutie birmovancov v kostole. Prosím, aby birmovanci okrem účasti priniesli aj 10 €, ktoré sa použijú k výzdobe kostola a pri príprave obetných darov.

Krstná náuka

V piatok o 19:00 bude v kostole krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v sobotu ráno.

Ďakovná svätá omša za úrodu

Budúcu nedeľu bude v našej farnosti ďakovná svätá omša za úrodu. Tí, ktorí chcete, môžete priniesť plody vašich záhrad pred oltár a počas svätej omše ich požehnáme.

Stretnutia tretiakov

Budú bývať v pondelok,utorok a stredu od 14:00 do 15:00 v Centre voľného času. Stretnutia začnú 9. 10.

Poďakovanie

V mene svojom i pani riaditeľky CCVČ ďakujem ženám, ktoré sa podieľali na upratovaní a skrášlení centra voľného času aj farských priestorov. Tiež úprimné Pán boh zaplať gazdinke, ktorá sa venovala mne a misionárom počas týchto dní, tiež ženičkám, ktoré nás zásobovali dobrotami.

Upratovanie kostola

Upratovanie na sobotu: prosíme ochotných ľudí z ulice Štúrovej č. 13 – 17. Úprimná vďaka tým, ktorí upratovali včera.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *