Oznamy na 28. nedeľu cez rok

Modlitba chvál

Srdečne pozývame mladých aj starších na modlitbu chvál dnes o 18:00 hod. do Pastoračného centra. Súčasťou chvál budú modlitby aj za našu farnosť.

Pohreb

Dnes o 13:00 bude odchádzať od farského kostola autobus na pohreb mame dp. Mareka Kotlárika. Zároveň prosíme o modlitby za spásu jej duše.

Zbierka na misie

Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach pravidelná zbierka na misie.

Púť do Fatimy

Prosíme účastníkov púte do Fatimy, ktorí ešte nezaplatili poplatok 300 €, nech tak urobia čím skôr v priebehu tohto týždňa v kancelárii p. riaditeľky v CCVČ.

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pri tejto príležitosti pozývam v stredu všetky deti, mladých a samozrejme aj dospelých o 16:30 hod. do kostola na spoločnú modlitbu ruženca. Budeme prosiť o pokoj a mier pre všetkých vo svete.

Adorácia

Vo štvrtok po večernej omši (do 19:30) bude adorácia za birmovancov a ich rodiny.

Spoveď pre birmovancov

V piatok od 15:30 do 17:00 bude spoveď pre birmovancov. Prosím, aby aj ostatní členovia rodiny pripravili miesto Pánovi vo svojich srdciach úprimnou sv. spoveďou.

Birmovka

V sobotu o 10:00 sa začne slávnosť, pri ktorej Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár DCZA, udelí sviatosť birmovanianašim mladým, aby sa vplyvom Ducha Svätého stávali svedkami evanjelia vo svete. Prosíme o modlitbu za nich.

Formačné stretnutie ZZM

Prosím, aby sa ľudia prihlásili na formačné stretnutie Združenia zázračnej medaily P.M., pretože sestra Gemma potrebuje vedieeť počet účastníkov. Zapisovať sa možete v sakristii v priebehu týždňa – do piatku.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola: v piatok po večernej svätej omši. Prosím ochotných z radov birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Tým, ktorí upratovali v sobotu, nech to Pán odmení svojím požehnaním.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *