Oznamy na 31. nedeľu cez rok

Zbierka na misie

Minulotýždňová zbierka na misie činí 1300 €. Boh nech odmení vašu štedrosť pri podpore núdznych.

Dušičkový týždeň

Odpustky: od 1. do 8. 11. je možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Podmienky k odpustkom:

Žiť v posväcujúcej milosti (spoveď a vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu, aj všednému), prijímanie v deň, keď chcem získať odpustky, Modlitba Verím v Boha,na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). V prípade nevládnych, ktorí nemôžu navštíviť cintorín, platia tie isté podmienky s tým rozdielom, že sa modlia doma pred krížom a prijímajú Eucharistiu duchovne (cez rozhlasovú omšu).

odpustky

Počas týchto dní (od 3.11.) sa budeme po večernej sv. omši chodievať modliť na cintorín. V Hloži (od 2.11.) vždy po sv. omšiach. V ostatné dni o 17:00 bude bohoslužba slova v kostole a potom sa pôjde na cintorín.

Dušičková pobožnosť bude v stredu na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži v Beluši o 16:00.

Fatimská pobožnosť

V sobotu o 16:45 bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť.

Stretnutie birmovancov

V sobotu bude večerná svätá omša s účasťou birmovancov. Po nej bude prvá spoločná katechéza pre birmovancov.

Púť do Prešova a Smižian

Na ukoničenie Roku Božieho milosrdenstva sa organizuje dňa 17. novembra púť do Prešova a Smižian. V Prešove bude návšteva dvoch katedrálnych chrámov, kde sa nachádzajú sväté brány.

Predpokladaný odchod autobusu bude ráno o 6:00 (odchod bude ešte upresnený).

Poplatok je 15 €. Kto má záujem o túto púť, môže sa prihlásiť u p. Záhradníkovej.

Upratovanie kostola

Upratovanie na sobotu: ulíc: Kpt. Nálepku, Mlynskej a Závažskej. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *