Oznamy na 33. nedeľu cez rok

Farské hody

Po sv. omšiach je dnes výročná farská ofera. Vďaka všetkým dobrodincom.

V rámci hodov budeme oslavovať narodeniny Pastoračného centra, ktoré bude otvorené od 17.00. O 18:00 je naplánovaný slávnostný prípitok a krájanie torty. Pozývame všetky deti, mládež, rodinky, ale aj starších.

Godzone

Vo štvrtok 11. 2016 o 18:00 na zimnom štadióne začína Godzone tour – Nový level. Odchod autobusov bude od kostola o 16:30. Pre birmovancov je účasť povinná ako súčasť prípravy na sviatosť birmovania. Tí, ktorí sa zapísali v sakristii, budú odchádzať v rovnakom čase. Tešíme sa na vás!

Adorácia

Adorácia na sviatok Krista Kráľa bude budúcu nedeľu v Beluši do 15:00 a Hloži do 15:30. Príďte aj vy vzdať úctu Bohu vo chvíli tichej modlitby.

Upratovanie kostola

Prosíme ochotných ľudí z ulice Sládkovičovej. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Poďakovanie

Veľké a úprimné Pán Boh zaplať všetkým gazdinkám, ktoré upiekli koláče na dnešnú hodovú slávnosť. Tiež seniorskému spevokolu za prispenie k slávnostnosti dnešnej sv. omše, p. organistovi, za výzdobu kostola, sobotné upratovanie – ženičkám, deťom i mladým, ktorí prišli, mladým, ktorí pripravili večer v Pastoračnom centre…

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *