Oznamy na 12. nedeľu cez rok

Krstná náuka

V piatok o 19:00 bude na fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v sobotu ráno.

Modlitbové trojdnie

V dňoch 29.6.-1.7. bude modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby Matiek. Mamy i babky ste srdečné pozvané k modlitbe za deti i vnúčatá. Ostatné info nájdete na plagátiku pred kostolom. Prvé modlenie bude v piatok po večernej omši.

Sviatosť manželstva

V sobotu o 15:00 sa v Hloži v rámci sv. omše zosobášia: Marek Smrčka, syn Františka a Jany r. Tamášiovej, bytom Pov. Bystrica a Daniela Mošková, dcéra Jozefa a Daniely r. Slávikovej, bytom Beluša.

Prvá nedeľa

Budúcu nedeľu je prvou v mesiaci. Do 15:00 bude vyložená Najsv. Sviatosť k adorácii.

Halier sv. Petra

Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca.

Upratovanie farského kostola

bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných z ulice: Štúrovej č. 7-12. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *