Oznamy na 13. nedeľu cez rok

Zbierka

Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca.

Prvá nedeľa

Zároveň dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Do 15:00 bude vyložená Najsv. Sviatosť k adorácii. Od 13:00 sa bude modliť spoločenstvo Modlitby matiek a po nich od 14:00 ružencové bratstvo. Večer o 18:00 bude v Pastor. centre modlitba chvál. V sobotu od 16:45 bude Fatimská pobožnosť.

Prvopiatkový týždeň

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme nasledovne. Hloža: pondelok od 15:30. Beluša: utorok a stredu od 17:00 a piatok od 15:00. Chorých navštívim v pozmenenom čase, a to v utorok a v stredu od 9:00.

Svätá omša s Eliasom Vellom

Vo štvrtok na Cyrila a Metoda bude na Butkove sv. omša o 16:00, ktorú bude sláviť Elias Vella. Odchod autobusov bude ako obvykle o 14:00 z Beluše, Hlože a Slatín so zástavkou v Podhorí.

Letný tábor

Deti, ktoré sa chystajú na pobytový tábor, nech sa nahlásia najneskôr v stredu v riaditeľni CCVČ a tiež zaplatia 100 €. Rovnako to platí aj pre denný tábor.

Zbierka školských pomôcok

Aj tento rok v rámci Farskej charity začíname zbierku školských pomôcok, ktoré môžete odovzdávať na troch miestach: kostol, papiernictvo Dantel a obecný úrad.

Upratovanie kostola

Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných z ulice: Štúrovej č. 13-17. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *