Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána

  • Novoročná zbierka pre potreby farnosti činí 2260 €. Pán Boh zaplať každému darcovi. Chystá sa spomínaná oprava strechy v Hloži a dokončenie fresiek stropu farského kostola. Lešenie sa začne stavať v stredu ráno po omši a vo štvrtok. Vo štvrtok omša v Beluši nebude.
  • Trojkráľové posviacanie domov: bude 6.1. v čase od 14:00 do 17:00.
  • 25.1. bude opäť Farský ples, na ktorý srdečne pozývame. Vstupné je 25 €/osoba. Záujemcovia nech sa informujú počas pracovných dní v riaditeľni Centra voľného času od 11:00-17:00.
  • Pri sv. omšiach na Troch kráľov bude požehnávaná voda, ktorú si po sv. omši môžete zobrať do svojich domácností a požehnať si ňou príbytky.
  • Sv. prijímanie chorým: mimoriadni rozdávatelia budú Eucharistiu roznášať aj 6.1. po rannej sv. omši.
  • Ohlášky: sviatosť manželstva v Cigli si vyslúžia: Matej Strapko, syn Richarda a Henriety r. Pilátovej, bytom Beluša a Natália Lajtmanová, dcéra Maroša a Alojzie r. Šušolovej, bytom Cigeľ.
  • Upratovaniu v sobotu o 9:00: prosíme ochotných ľudí z ulice Slatinskej č. 31-224. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Na záver chcem ešte úprimne poďakovať ženičkám, ktoré mi k spovedi navarili a pripravili aj koláče pre kňazov k obedu. Tiež veľká vďaka kostolníkovi Jurajovi a tým, ktorí chystali vianočnú výzdobu. Sv. omšu za vás obetujem vo štvrtok na rekolekčnej sv. omši v Belušských Slatinách o 9:30.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *