Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu

  • Prvopiatkový týždeň: Spovedanie bude nasledovne: Hloža – v pondelok od 16:00. Beluša – ut. str. a štv. od 17:00. V piatok od 15:00. Chorých navštívim v pondelok a štvrtok od 9:00.
  • Stretnutie tretiakov v pondelok a utorok od 14:00 do 15:00 v CCVČ. Povinne!
  • Ohlášky: V sobotu o 15:00 si v omši v Beluši vyslúžia sviatosť manželstva: Roman Kočiš, syn Romana a Aleny r. Roškovej, bytom Bánovce n. Bebravou a Veronika Filová, dcéra Petra a Jarmily r. Bakovej, bytom Beluša.
  • Fatimská pobožnosť bude v sobotu o 16:45 vo farskom kostole.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosím ochotných z ul. Sládkovičovej.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *