Oznamy na 20. nedeľu cez rok

Krstná náuka

V piatok o 17:00 bude na fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v sobotu ráno.

Sviatosť manželstva

V sobotu si v Beluši o 15:00 v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva Ľuboš Ďurmek, syn Františka a Marty r. Slugeňovej, bytom Valaská Belá a Katarína Mazúrová, dcéra Igora a Heleny r. Kupkovej, bytom Beluša.

Púť do Rajeckej Lesnej

V sobotu 26.8. sa v Rajeckej Lesnej uskutoční púť s TV Lux. Slávnostnú sv. omšu bude viesť páter Václav Hypius, CSsR (redemptorista) so začiatkom o 11:00 v bazilike.

Nový školský rok v CCVČ

Cirkevné centrum voľného času  Beluša aj v novom školskom roku 2017/2018 ponúka pre deti a mládež záujmové krúžky a aktivity.  Deti na záujmovú činnosť môžete prihlasovať každý pracovný deň od 10,00 hod.  do 17,00 hod..Tie deti, ktoré nechcú navštevovať pravidelné záujmové činnosti, môžu sa zúčastňovať každý deň voľnočasových aktivít v čase od 11,30 hod. do 17,45. hod. Ak si vyberiete zo širokej ponuky niektorú z našich činnosti pre svoje dieťa, je potrebné vyplniť prihlášku i čestné vyhlásenie a priniesť ju do  centra voľného času. Poplatok je 4,00 €/mesiac. Formačné stretnutia sú zdarma. Zápis do  záujmových útvarov a klubov je do 15.09.2017!!! Je možnosť platenia aj vzdelávacím poukazom /1 krúžok/. Ponuka krúžkov je vo výveske pri vchode kostola, ale aj na stolíku za lavicami.

Upratovanie kostola

Upratovanie na sobotu: prosíme ochotných ľudí z ulice Kukučínovej č. 799-842; 1634-1664; Sládkovičovej č. 825-858, a Janka Kráľa. Úprimná vďaka tým, ktorí upratovali v sobotu!

Poďakovanie

V závere oznamov by som vyjadril veľkú vďačnosť všetkým vám, ktorí ste v piatok prišli do Púchova pred zdravotné stredisko „Zdravie“ modlitbovo podporiť aktivitu v prospech nenarodených detí. Veľmi ma potešilo, že práve belušská farnosť tvorila, čo môžem smelo a hrdo povedať, skoro polovičku zúčastnených. Nech vám Pán odmení vašu obetu hojným požehnaním. Tiež vďaka za modlitby aj tým, ktorí nemohli prísť osobne z rôznych dôvodov, ale akciu podporujú svojimi modlitbami i obetami.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *