Oznamy na 21. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem nasledovne:

  • Hloža: pondelok od 15:30
  • Beluša: utorok ½ h. pred rannou omšou, streda, štvrtok od 17:00  a piatok od 15:00

Chorých navštevovať nebudem, kedže ku koncu mesiaca, v rámci misií ich navštívia misionári.

Vo štvrtok po večernej omši bude adorácia do 19:30

V sobotu je vo farskom kostole fatimská pobožnosť spojená s modlitbou posv. ruženca so začiatkom o 16:45.

Sviatosť manželstva

V sobotu o 14:00 si v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva: Miroslav Barták, syn Miroslava a Jany r. Horňákovej, bytom Dubnica n. Váhom a Michaela Digaňová, dcéra Dušana a Marty r. Slávikovej, btom Beluša. Potom v rámci obradu o 15:00 sa zosobášia Juraj Klučka, syn Pavla a Milady r. Sieklikovej, bytom Dohňany a Dominika Adamičková, dcéra Rudolfa a Márie r. Špánikovej, bytom Púchov.

Te Deum

Blíži sa nový školský rok. Preto v piatok pri večernej sv. omši budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre všetkých žiakov a študentov. Milí žiaci a študenti, príďte prosiť o požehnanie aj osobne :).

Burger party

Dnes sa od 18:00 bude konať v Pastoračnom centre Burger party ako rozlúčka s prázdninami. Pozývame všetkých mladých, zvlášť birmovancov. Viac informácií na plagáte pred kostolom alebo FB Pastoračného centra.

Púte

Dňa 15. septembra 2017 sa uskutoční púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Odchod autobusu od kostola v Beluši bude o 5:30. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Záhradníkovej.

Farnosť Višňové vás pozýva na 8. diecéznu púť mužov do Višňového pri Žiline, ktorá sa bude konať budúcu nedeľu 3. 9. V chráme sú uložené relikvie sv. Jána Pavla Veľkého a sv. Františka a Hyacinty – detí z Fatimy.

Záujemcovia o farskú púť do Fatimy sa môžu ešte prihlasovať u pani riaditeľky v CCVČ v case od 11:00 do 16:00 alebo p. Janíkovej.

Upratovanie kostola

K upratovaniu na sobotu prosíme ochotných ľudí z ulice Kukučínovej č. 772 – 795, 1631 – 1633 a z ulice Žilinskej. Úprimná vďaka všetkým, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *