Oznamy na 21. nedeľu cez rok

  • Znova a naposledy pripomíname, že Farská charita organizuje možnosť prispieť školskými pomôckami, pre viacpočetné rodiny s deťmi. Veci môžete nechať v kostole, na obecnom úrade u p. Belobradovej alebo vo firme Dantel. Vďaka každému darcovi. 
  • V štvrtok 29.8. sa uskutoční púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov. Slávnostná sv. omša bude o 15:30 a bude ju sláviť náš diecézny biskup Tomáš. Odchody autobusov budú ako obvykle o 13:30 od farského kostola, Kultúrneho domu v Hloži a kláštora v Bel. Slatinách, so zastávkou v Podhorí. Kto by chcel ísť aj na krížovú cestu, tak pôjde jeden autobus od f. kostola o 11:45 cez Hložu a Podhorie. Je možná aj individuálna doprava na záchytné parkoviská: kameňolom alebo Muflónka. Posledný autobus z kameňolomu vás vyvezie o 14:00. Podrobnosti nájdete na plagáte na nástenkách kostolov i obce.
  • Naše Cirkevné centrum voľného času Beluša  aj v novom školskom roku 2019/2020  ponúka  pre deti MŠ, žiakov, študentov, záujmové  činnosti, ktoré budú viesť kvalifikovaní pedagogickí pracovníci. Ak si vyberiete zo širokej ponuky niektorú z našich činností pre svoje dieťa, je potrebné vyplniť prihlášku aj čestné vyhlásenie a svojim podpisom potvrdiť súhlas, aby navštevovalo daný krúžok, alebo klub. Prihlášku treba odovzdať priamo do CCVČ  do 15.09.2019!!! v prac. dňoch od 11:00 – 17:00. Ponuku krúžkov nájdete aj na výveske kostola, internete, alebo priamo v kancelárii CCVČ.
  • V sobotu v Hloži o 15:00 sa v rámci sv. omše zosobášia: Vladimír Suchár, bytom Košeca a Barbora Kozlovská, bytom Beluša.
  • Upratovanie na piatok po večernej omši o 18:45 prosím o pomoc ochotných z ul. Clementisova a Štefánikova. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *