Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Adorácia

Dnes od 11:30 do 15:00 bude prvonedeľná adorácia. Od 14:00 sa bude pred Sviatosťou modliť ružencové bratstvo.

Krstná náuka

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude v piatok o 17:00 na fare. Krsty budú v sobotu pri rannej sv. omši.

Sviatosť manželstva

V sobotu o 14:30 si v Beluši v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva: Jozef Gažo, syn Jozefa a Evy r. Kozákovej a Andrea Konečná, dcéra Jozefa a Margity r. Petríčkovej, obaja bytom z Beluše.

Prihlášky pre tretiakov

Prosím rodičov, ktori chcú, aby ich dieťa prijalo sviatosť Eucharistie, nech sa zastavia pre prihlášku v CCVČ Beluša od pondelka do piatku v čase od 10:00 – 17:00.

CCVČ

Znova dávame do pozornosti pre deti a mládež krúžky a aktivity nášho Centravoľného času. Je možné ich nájsť na nástenke kostola, či Centra. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili najneskôr do 15.9. v časoch od 10:00 – 17:00. Podrobnosti sa dozviete priamo v riaditeľni CCVČ.

Birmovanci

Po prázdninovej prestávke sa birmovanci začnú znovu stretávať vo svojich skupinkách podľa pokynov animátorov a pripravovať sa na záverečné preskúšanie. Birmovka v našej farnosti bude 21. októbra.

Svätá omša na Butkove

Pozývame vás na slávenie omše v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov dňa 16.9. o 15:30, ktorú bude celebrovať Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár DCZA. Na krížovú cestu, ktorá sa začne o 13:10 pri Muflónke, pôjde autobus od kostola v Beluši o 12:45 so zastávkami v Hloži a v Podhorí. Pred svätou omšou pôjdu samostatné autobusy o 14:00 od kostola v Beluši, z Hlože od KD a zo Slatín od kláštora. Taktiež je možnosť využiť kyvadlovú dopravu zo spodnej etáže lomu, príp. ísť vlastným autom k Muflónke a odtiaľ peši hore.

Púte

Púť k Panne Márii Frivaldskej v Rajeckej Lesnej sa bude konať v dňoch 9. – 10. septembra.

Dňa 15. septembra 2017 sa uskutoční púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Odchod autobusu od kostola v Beluši bude o 5:30. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Záhradníkovej

Upratovanie kostola

K upratovaniu na sobotu prosíme ochotných ľudí z ulíc Adámyho, Rybníky a Krížna. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *