Oznamy na 24. nedeľu cez rok

Cirkevné centrum voľného času

Ešte naposledy pripomíname všetkým záujemcov, ktorí chcú navštevovať CCVČ, aby v pondelok odovzdali svoje podpísané prihlášky v kancelárii centra. Žiadam o to hlavne rodičov tretiakov, ktorí pôjdu na 1. sv. prijímanie.

V stredu od 15,00 hod. je opekačka a hry na Farskom dvore. Pozývame všetkých!

Prosíme všetkých mladých, ktorí navštevujú Pastoračné centrum, o vyplnenie prihlášky do CCVČ. Je to zadarmo a vďaka tomu môže PC naďalej fungovať a rozvíjať sa. Prihlášku si môžete zobrať zo stola v strede kostola alebo osobne po omši a priniesť podpísanú najneskôr v utorok do sakristie kostola.

Skúšanie birmovancov

Záverečné preskúšanie birmovancov: streda: od 17:00 (sk. p. riaditeľky) od 18:00 (sk. Moniky Z.) a od 19:00 (sk. p. farára.), piatok od 19:00 (sk. Lenky a Dominiky) a od 20:00 (sk. Mateja a Majky). Skupina Turzovcov bude mať preskúšanie v stredu 23.9. od 16:00 a od 17:00 sk. p. kaplána Karola. Prosím zároveň, aby ste si premysleli a doplnili pri skúšaní birmovné meno, prípadne aj zmeny birmovných rodičov (nie všetci ho uviedli). Birmovný rodič musí spĺňať podmienky: *byť pokrstený katolík, *bol na sv. prijímaní a birmovke, *ak je ženatý – vydatá, musí mať sobáš v kostole (nesmie byť rozvedený (á) ), *slobodný (á) nesmie žiť v stave ako druh a družka, *žiť sviatostným životom

Národný pochod za život 20. septembra 2015

Vlak odchádza zo stanice Žilina o 6.00. Predpokladaný príchod do Púchova je 6:45. Treba sa dostatočne obliecť a pripraviť sa na celý deň aj s jedlom. Po príchode do Bratislavy bude presun pešo do kostola na Kalváriu, kde bude pre veriacich zo Žilinskej diecézy – sv. omša o 11.00, celebrovaná našim biskupom Tomášom. Potom sa pôjde na námestie SNP, kde sa začína  program 13.30 a samotný pochod o 14.30, ktorý bude končiť cca. 16.30. Po ňom sa presunieme späť na hlavnú stanicu odkiaľ odchádza vlak do Žiliny o 18.00h. Treba si zo sebou zobrať  cestovný lístok, ktorý je označený číslom vozňa a číslom sedadla a vozne budú označené tak isto číslom na viditeľnom mieste  a organizátori budú pri dverách usmerňovať.

Pozvánka na púte

Šaštín 3.10.2015 (stretnutie ružencových spoločenstiev) a Turzovka 28.9.2015. Podrobnosti u p. Zahradníkovej. Prihlásiť sa môžete u nej alebo v sakristii kostola.

Sviatosť manželstva

V sobotu 19.9. o 14:30 si vo farskom kostole v Beluši v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva Martin Novotný, syn Miloša a Jany r. Turzovej, bývajúci v Hloži a Monika Hlobíková, dcéra Jána a Jany r. Leškovej, bývajúca v Pov. Bystrici. O 14:30 v Hloži sa zosobášia v rámci obradu: Tomáš Košík, syn Jána a Gabriely r. Grečnej a Jana Šedíková, dcéra Milana a Heleny r. Mužíkovej, obaja bývajúci v Ladcoch. A o 15:30 v rámci omše Michal Dobrotka, syn Michala a Marty r. Filovej a Barbora Češková, dcéra Ivana a Evy r. Burianovej, obaja bývajúci v Beluši.

Upratovanie kostola

Prosím ochotných ľudí z ulice Slatinskej č. 21-30. Tým, ktorí upratovali v sobotu, nech to Pán odmení svojím požehnaním.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *