Oznamy na 3. adventnú nedeľu

Vianočná spoveď

Vo štvrtok bude v našej farnosti vianočná spoveď. A to v čase: 11:00-12:00 a 15:00-17:00. Chcem vás povzbudiť k dôkladnej príprave na sv. spoveď spytovaním svedomia. Dôležité je aj, aby ste uviedli, kedy ste boli naposledy na spovedi. Vyznanie nech je stručné, jasné a hlavne úprimné. Tiež nech sa nič naschvál nezamlčí. Špeciálne pripomínam birmovancom, že všetci boli na duch. obnove, ktorá sa niesla v duchu pokánia, odpustenia a obrátenia. Z toho vyplýva aj pravidelná mesačná účasť na sv. spovedi, čo sa žiaľ do dnešného dňa vo veľkej miere u mnohých zanedbávalo, hoci je to jedna z podmienok k prijatiu sv. birmovania, ktorú ste spolu s rodičmi podpísali.

Vianoce v Rodinkove

Miesto prijatia – Rodinkovo pozýva tých, ktorí sa počas Vianoc cítia osamelí, na prežitie Sviatkov v spoločenstve Rodinkova. Začiatok pobytu je 23.12. popoludní  a ukončenie 25.12. spoločným obedom. Viac informácií nájdete na stránke www.rodinkovo.sk Potrebná je registrácia alebo telefonát (0911 911 780) do 18.12.

Poďakovanie za charitatívny predaj

V mene Farskej charity i svojom chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku charitatívnemu predaju: či už ako tvorcovia či darcovia predmetov na predaj alebo kupujúci. Vyzbieralo sa 386 eur. 

Upratovanie kostola

K upratovaniu na sobotu o 9:00:  prosíme okrem ulice Štúrovej č. 7-12 čo najviac ochotných ľudí, aby sa pripravil tento chrám na slávenie sviatkov Vianoc. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *