Oznamy na 30. nedeľu cez rok

Zbierka na misie

zbierke na misie sa vyzbieralo 1300 eur – úprimné Pán Boh zaplať všetkým!

Prikázaný sviatok

V stredu je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.

Odpustky pre duše v očistci

Od 1. do 8. 11. je možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Podmienky k odpustkom: žiť v posväcujúcej milosti (spoveď a vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu, aj všednému), sv. prijímanie v deň, keď chcem získať odpustky, modlitba Verím v Boha, na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). V prípade nevládnych, ktorí nemôžu navštíviť cintorín, platia tie isté podmienky s tým rozdielom, že sa modlia doma pred krížom a prijímajú Eucharistiu duchovne (cez rozhlasovú omšu).

Počas týchto dní (od 2.11. okrem nedele) sa budeme po večernej sv. omši chodievať modliť na cintorín. V Hloži vždy po sv. omšiach. V ostatné dni o 17:00 bude bohoslužba slova v kostole a potom sa pôjde na cintorín.

Dušičková pobožnosť bude 2. 11. na cintoríne v Beluši pri hlavnom kríži o 16:00.

Sviatosť manželstva

V sobotu o 15:00 si v Beluši v rámci sv. omše vyslúžia sviatosť manželstva: Jozef Strieženec, syn + Jozefa a + Kataríny r. Kubišovej a Jana Baková, dcéra Pavla a Anny r. Ďurovcovej, obaja z Beluše.

Fatimská pobožnosť

V sobotu o 16:45 bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť.

Godzone

Vo štvrtok 16. novembra pozývame mládež (najmä po birmovke) na GODZONE do Žiliny. Odchod autobusu je o 16.00 od farského kostola, program začína o 18:00. Poplatok za cestu je 2 €. Záujemcovia sa môžete prihlásiť v sakristii kostola.

Sviečka pre nenarodené deti

Fórum života organizuje ďalší ročník kampane Sviečka pre nenarodené deti. Jej cieľom je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Zapojiť sa môžete modlitbou a vyložením horiacej sviece v okne 2.11. večer.

Upratovanie kostola

Prosím ochotných ľudí z ulice: Trenčianskej, Kollárovej, Staničnej a Hviezdoslavovej. Pán Boh zaplať za včerajšie upratovanie.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *