Oznamy na 30. nedeľu cez rok

Zbierka na misie

V zbierke na misie sa vyzbieralo 1350 eur – úprimné Pán Boh zaplať všetkým!

Jasličková akadémia

Dnes o 15:00 bude prvé zoznamovacie stretnutie detí, ktoré by chceli účinkovať na jasličkovej akadémii, ktorá bude v kostole 30.12. 2018 na sviatok sv. Rodiny. Pozývame deti od 3. ročníka ZŠ a vyššie. Stretnutie bude v CCVČ s novou pani učiteľkou.

Prvopiatkový týždeň

Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedanie bude zmenené nasledovne: Hloža-pondelok od 15:30. Beluša utorok a streda od 16:00. V piatok od 17:00. Prosím, aby ste využili prvé tri dni keď budeme spovedať traja kňazi. V piatok už tomu tak nebude a može sa stať že spoveď nestihnete. Chorých navštívim v pondelok a stredu dopoludnia.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.

Odpustky pre duše v očistci

Od 1. do 8. 11. je možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Podmienky k odpustkom: žiť v posväcujúcej milosti (spoveď a vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu, aj všednému), sv. prijímanie v deň, keď chcem získať odpustky, modlitba Verím v Boha, na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). V prípade nevládnych, ktorí nemôžu navštíviť cintorín, platia tie isté podmienky s tým rozdielom, že sa modlia doma pred krížom a prijímajú Eucharistiu duchovne (cez rozhlasovú omšu).

Počas týchto dní (od 2.11. okrem nedele) sa budeme po večernej sv. omši chodievať modliť na cintorín. V Hloži vždy po sv. omšiach. V ostatné dni o 17:00 bude bohoslužba slova v kostole a potom sa pôjde na cintorín.

Dušičková pobožnosť bude 2. 11. – piatok na cintoríne v Beluši a aj v Hloži pri hlavnom kríži o 16:00.

Sviečka pre nenarodené deti

Fórum života organizuje ďalší ročník kampane Sviečka pre nenarodené deti. Jej cieľom je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Zapojiť sa môžete modlitbou a vyložením horiacej sviece v okne 2.11. večer. Sviece sú k dispozícii v strede kostola. Ich kúpou podporíte fórum života v ich činnosti.

Upratovanie farského kostola

bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných ľudí z ulice Sládkovičovej. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *