Oznamy na 4. adventnú nedeľu

  • Dnes po druhej farskej omši bude ešte nácvik na koledovanie. Prísť môžu aj tí, ktorí neboli v piatok. Budeme radi a vďační.
  • Na Božie narodenie – 25.12. budú mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania roznášať Eucharistiu všetkým chorým a nevládnym, a to dopoludnia. V tento deň po sv. omšiach bude aj farská ofera. Pán Boh zaplať darcom za podporu!
  • 26.12. budú deti a mladí našej farnosti navštevovať príbytky – koledovať, aby zvestovali radostnú Novinu o narodení Spasiteľa a tiež vyzberanými peniazmi pomohli deťom „tretieho sveta“. Koledníci začnú koledu o 14:00 (v Hloži o 13:00). Keďže detí je málo a aj dospelých, ktorí by ich doprevádzali, budú navštívené len domácnosti, ktoré sa prihlásia do 25.12. Prihlasovacie lístky máte na laviciach. Ak nezvýšia, prineste adresu aj na inom papieri.
  • Jasličková akadémia: ktorú si pripravili deti a mladí z farnosti pod vedením Barborky Dobrotkovej bude 29.12 (budúcu nedeľu). o 15:00 vo farskom kostole. Pozývame všetkých na toto milé divadelné predstavenie o narodení Spasiteľa.
  • K upratovaniu na sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulíc: Štúrova č.13-17. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu. 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *