Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Katolícke médiá

Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke médiá.

Pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku

Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. V Žilinskej diecéze sú tieto zberné miesta humanitárnej pomoci:

  1. Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina
  2. Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, Martin
  3. Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, Čadca

Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.

Diecézna animátorská škola

Od septembra 2014 sa otvára nový 1. ročník Diecéznej animátorskej školy v našej diecéze. Ak Ti horí srdce pre Ježiša a jeho Kráľovstvo a nechceš si to nechať len pre seba, neváhaj. Podrobnejšie informácie nájdeš na plagáte pred kostolom alebo na diecéznej stránke mladez.dcza.sk.

Turíčny víkend

Žilinská diecéza v spolupráci s Komisiou pre mládež a so spoločenstvami mládeže organizuje stretnutie mladých Žilinskej diecézy pod názvom Turíčny víkend, ktoré sa bude konať v Žiline od 7. 6. do 8. 6. 2014 v sále Domu odborov. Motto tohtoročného stretnutia je: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3).

Opekačka pre deti

Centrum voľného času v Beluši pozýva všetky deti v pondelok 26.5. o 15:00 na farský dvor, kde sa bude konať veľká opekačka a rôzne športové disciplíny. Tešíme sa na vás. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na iný termín.

Upratovanie kostola

ulice Clementisova a Štefánikova

Poďakovanie

Úprimná vďaka všetkým rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na organizovaní slávnosti 1. sv. prijímania.

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *