Oznamy na 8. nedeľu cez rok

  • Dnes do 15:00 bude vyložená Sviatosť k adorácii. Od 14:00 sa bude modliť ružencové bratstvo.
  • V utorok od 15:00 do 17:00 pozývame deti na šiškopárty do CCVČ. Ešte pozývame záujemcov o výlet do Tatier – Ľadový dóm a Triklandia, aby sa nahlásili do utorka 16:00.
  • Tento týždeň Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je to prísne pôstny deň, kedy sme povinný sa zdržiavať úplne od mäsa a čiastočne aj od jedla. Môžeme sa raz dosýta najesť. Tento záväzok sa v plnej miere vzťahuje na ľudí od 18 – 65 roku života. Deťom od 7r. života sa odporúča postiť sa od mäsa a sladkostí.
  • Počas celého pôstu v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00, bude vo farskom kostole bývať krížová cesta. Jednotlivé spoločenstvá sa môžu zapísať na jej vedenie v strede kostola. V Hloži bude bývať krížová cesta: v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • V piatok o 19:00 bude v kostole krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v sobotu o 8:00.
  • ZMM a mladí farnosti Beluša pozývajú v sobotu deti na príjemné stretnutie v Pastor. centre. Začiatok je  o 15:30 pre mladších a od 16:30 starších.
  • V týchto dňoch je možné poukázať 2 % na naše CCVČ. Tlačivá sú na webe alebo v kancelárii centra.
  • Upratovaniu na sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Farská, Komenského a Partizánska. K nim sa pridá skupina birmovancov od Jarka Flaškára. Hložskí birmovanci môžu pomôcť s upratovaním v Hloži v piatok po večernej sv. omši.  Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *