Oznamy na Nedeľu svätej rodiny

 • Dnes o 16:00 vás srdečne pozývame do farského kostola na krátke predstavenie o narodení Spasiteľa.
 • Na sviatok Panny Márie Bohorodičky bude novoročná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať každému darcovi.
 • Rovnako úprimné Pán Boh zaplať každému, kto prijal koledníkov a tak finančne podporil deti „tretieho sveta“. Vyzbieralo sa 6032,87 (5265, 80)€. Úprimne, som veľmi vďačný deťom a mladým, ktorí venovali svoj voľný čas a pohodlie a vydali sa do ulíc koledovať. Tiež rodičom, ktorí povzbudili deti k tomuto šľachetnému gestu. Boh nech je vašou najväčšou odmenou.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Keďže spoveď bola pred pár dňami, spovedať budem len pol hodiny pred sv. omšami. V piatok hodinu.
 • V sobotu o 16:45 pozývame na „Mariánske večeradlo“ spojené s modlitbou posv. Ruženca.
 • Trojkráľové posviacanie domov: kto má záujem, nech sa nahlási do piatku v sakristii kostolov. Predovšetkým nahláste novostavby alebo aj byty, prípadne domy, ktoré boli posviacané dávno. Nahlásené domácnosti budem navštevovať 5.1. v čase od 10:00 do 15:00. Nie je však problém nahlasovať posviacky domov aj priebežne počas roka.
 • Pri sv. omšiach na Troch kráľov bude požehnávaná voda, ktorú si po sv. omši môžete zobrať do svojich domácností a požehnať si ňou príbytky.
 • Sv. prijímanie chorým: mimoriadni rozdávatelia budú Eucharistiu roznášať aj 6.1. 2016 po rannej sv. omši.
 • Zapisovanie úmyslov v Hloži v pondelok (31.12.) po ďakovnej sv. omši a v Beluši v stredu (2.1.) po omši.
 • Upratovaniu na sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Slatinská č. 21 – 30. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.
 • Na záver chcem ešte úprimne poďakovať ženičkám, ktoré mi prišli pred sviatkami upratať faru a pripravili aj koláče pre kňazov k obedu (sv. omša na váš úmysel bude v piatok). Tiež veľká vďaka kostolníkovi Jurajovi a miništrantovi Jankovi za vianočnú výzdobu, ktorej venovali jedno celé popoludnie.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *