Oznamy na Nedeľu vzkriesenia Pána

  • Dnes po sv. omšiach bude výročná farská ofera. Pán Boh zaplať každému darcovi.
  • Info o Pôstnej krabičke pre Afriku: tí, ktorí sa do nej zberali je možné financie odoslať na číslo účtu, ktoré nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity. Alebo ich môžete priniesť do sakristie v priebehu týždňa a ja ich odošlem naraz.
  • Najbližší termín KRSTU je 11.5. Večer predtým bude aj krstná náuka.
  • Ohlášky: V sobotu o 15:00. si v omši v Beluši vyslúžia sviatosť manželstva: Miroslav Kľučka, syn Miroslava a Jolany r. Hanusovej, bytom Hloža a Martina Sviečková, dcéra Jána a Lýdie r. Eldesovej, bytom Beluša.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosím ochotných z ul. Kpt. Nálepku, Mlynskej a Závažskej.
  • Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave veľkonočnej liturgie: kostolníkom, organistom, miništrantom, mladým – najmä pri upratovaní, tiež ženám, ktoré upratovali a pripravili aj koláče na stôl pri spoločnej spovedi. Vďaka za mnohé modlitby a ostatné neviditeľné obety, ktoré prinášate. Nech vás všetkých naplní radosťou a pokojom Zmŕtvychvstalý Ježiš, ktorý „neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil“. Nech každého člena našej farnosti doprevádza Pánova milosť, vplyvom ktorej sa pominie každý strach, neistota a nepokoj. Amen.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *