Oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého

  • Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať všetkým darcom.
  • Nepovinné stretnutie tretiakov bude v pondelok, utorok a stredu od 14:00-15:00.
  • V piatok o 19:00 bude vo fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budúv sobotu ráno o 8:30.
  • Pripomínam birmovancom, že v stredu a štvrtok od 16:30 v CCVČ začne preskúšavanie pred birmovkou. V prípade nedostatočných vedomostí bude možný opravný termín v doprovode rodiča.
  • Upratovanie na piatok po večernej omši prosím o pomoc ochotných z ulíc: Farskej, Komenského a Partizánskej. Vďaka tým, ktorí upratovali v piatok.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *