Záverečné preskúšanie birmovancov

Termíny preskúšania

  1. utorok 3.10. 18:30 – 20:00 (CCVČ)
  2. streda 4.10. 16:00 – 18:00 (CCVČ)
  3. štvrtok 5.10. 6:00 – 18:00 (CCVČ)

Pre upresnenie termínu skúšania tvojej skupinky sa informuj u svojho animátora.

Prosíme všetkých, aby sa na preskúšanie dobre pripravili otázkami, ktoré si môžeš stiahnuť nižšie. V prípade nedostatočných vedomostí budete mať šancu na opravu, ale už v doprovode jedného rodiča. Doneste si aj vaše kartičky s dochádzkou na sväté omše.

Ak niekto nemá premyslené birmovné meno, prípadne by si ho chcel zmeniť či nahlásiť zmenu birmovných rodičov, nech nám to po preskúšaní nahlási.

Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky:

  • byť pokrstený katolík,
  • bol na sv. prijímaní a birmovke,
  • ak je ženatý – vydatá, musí mať sobáš v kostole (nesmie byť rozvedený (á)),
  • slobodný(á) nesmie žiť v stave ako druh a družka,
  • žiť sviatostným životom.

Otázky na stiahnutie

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *