Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov, ja Pán som tak povedal.

(úvodná modlitba spoločenstva Modlitby matiek)

Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronika a jej švagrina Sandra pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok Radostného ruženca „Ktorého si Panna v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Spoznali, že Pán Ježiš chce, aby Matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich živote. Za necelé dva roky sa modlitby Matiek rozšírili do celého sveta.

V našej farnosti máme tri modlitbové skupiny, v ktorých je 20 matiek. Na vytvorenie skupiny stačia dve matky, najaviac však osem, ktoré sa spolu modlia a úplne si dôverujú. Každá skupina sa stretáva na modlitbách raz do týždňa v ten istý deň a v tú istú hodinu. Na stretnutiach používame vlastné knižky Modlitby matiek, v ktorých sú modlitby pre všetky skupiny na celom svete rovnaké. Štyrikrát do roka máme Modlitbové trojdnie, kedy sa mamy celého sveta spájajú v modlitbe za rovnaké úmysly.

  • Piatok – odprosujeme za svoje hriechy
  • Sobota – modlíme sa za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom
  • Nedeľa – ďakujeme a chválime Pána za všetko, čo spravil v našich životoch

Každý deň Modlitbového trojdnia používame rôzne symboly, ktoré vzídu z čítania Svätého písma, a vyjadrujú úmysel daného dňa.

Posledné Modlitbové trojdnie bolo v našej farnosti 27. – 29. 6. 2014.

Mamy, ktoré cítia potrebu viac sa modliť za svoje deti a vnúčatá, radi uvítame.