Toto naše spoločenstvo vzniklo pred siedmimi rokmi na podnet rodinky Lašovej, ktorí navštevovali rodinné spoločenstvo v Púchove, ale keďže sa potom neskôr presťahovali do Beluše, mali túžbu založiť spoločenstvo mladých rodín aj v Beluši. Tak oslovovali mladé rodinky či manželské páry.

Začiatky boli trošku kostrbaté, nemali sme ešte ako – takú koncepciu, miesto, rodiny niekedy prišli inokedy nie, ale nikdy sme sa nevzdávali a modlili sa, že ak je to vôľa Božia, aby sme sa stretávali, tak nám to aj Pán Boh požehná. A Boh požehnával – nielen mladé rodiny, ale aj deti :-).

Vďaka rodine Lašovej sme sa najčastejšie stretávali u nich, keďže mali veľa priestoru, no dnes, keďže u nás v Beluši bolo zriadené CCVČ, po dohode s pánom farárom a p. riaditeľkou, sa môžeme stretávať v týchto priestoroch. Máme k dispozícii miestnosti, množstvo hračiek a iných „praktických vecí“ potrebných k tomu, aby bola vytvorená atmosféra rodiny. Vypomáhajú nám aj mladí animátori, ktorí sa počas stretka postarajú o naše deti.

A kedy sa stretávame? Určili sme si vždy prvú nedeľu v mesiaci. V prípade nejakých slávností či iných okolností si termín posunieme formou dohody.

V súčasnosti je nás do 10 rodín a keď sa stretneme aj s deťmi, tak niekedy ani nevieme, ktoré deti sú naše :-).

A ako stretká prebiehajú? Na začiatku je modlitba, prípadne aj pieseň, potom nasleduje téma, diskusia k téme, niekedy aj aktivita a na konci máme modlitbu a diskusiu nielen k téme, ale rôznym našim potrebám či radám.

Asi si dáte otázku, kto si tie témy, aktivity… pripravuje? No, sme to my – rodiny. Každý mesiac má tému iná rodina. Akú tému si zvolíme, to záleží na nás. Najviac sú to témy zamerané na rodinu, deti, výchovu, ale aj témy podľa obdobia, aké práve prebieha, napr. o pôste, Veľkej noci, Vianoce, alebo je mesiac Panny Márie… no nemusí to byť pravidlo. Myslím, že za ten mesiac sa téma dá vymyslieť, aj aktivity, i keď máme určite svoje rodičovské povinnosti a nie vždy sa pri deťoch dá čo i len prečítať si vetu zo Svätého písma. Ale keď Pán Boh chcel, aby stretká fungovali, tak nám dáva aj potrebné milosti na ich uskutočnenie :-).

Aj deti veľmi rady chodia na tieto stretnutia, lebo už vedia, čo ich tam alebo kto ich tam čaká. I keď máme väčšinou menšie deti a najradšej sa hrajú sami, aj tak je nádherné ich sledovať v kolektíve iných detí – starších či mladších. A naše rodiny tieto stretnutia utužujú, vieme, na koho sa môžeme obrátiť, keď potrebujeme poradiť, či je to v oblasti manželstva, duchovných vecí či detí. Z aktivít toho ešte nie je veľa, ale snažíme sa každý rok v pôste zapojiť sa do modlitby krížovej cesty za nenarodené deti, rozdávame stužky ku Dňu počatého dieťaťa a najviac sa zapájame asi jednotlivo, či miništrovaním a rozdávaním sv. prijímania – otcovia, alebo spevom na sv. omšiach spolu so spevokolom. Tento rok sme sa rozhodli uskutočniť aj Deň rodiny v našej farnosti.

Modlíme sa za naše spoločenstvo a aj úmysly jednotlivých rodín, ktoré sme si dali a sme Bohu vďační za všetky rodiny, ktoré túžia patriť niekam, stretávať sa, navzájom si pomáhať a byť oporou.