„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k Nemu.“ (Ž 34,9)

Sme mladé spoločenstvo fungujúce takmer 5 rokov. Stretávame sa pravidelne každú sobotu  v Pastoračnom centre o 19:30 hod. Sme otvorené spoločenstvo a radi uvítame aj nových členov :-).

Tak ako je Bohu prirodzené žiť v spoločenstve s človekom a spolupracovať s ním pri napĺňaní Božích zámerov, tak aj nám je prirodzené stretávať sa v spoločenstve, kde chválime Pána, zdieľame sa s tým, čo robí v našich životoch, ako sa o nás stará a slúžime si navzájom modlitbami. Taktiež nechýba vyučovanie o Božom kráľovstve a iných témach, ktoré nás neustále posúvajú bližšie k Pánovi.

Počas piatich rokov nášho duchovného rastu nás Pán vyučoval v nových veciach a posúval ďalej našu vieru ako aj naše očakávania a túžby. Viacerí z nás sme prešli dvojročnou formáciou na Diecéznej animátorskej škole, ktorá je akreditovaná Konferenciou biskupov SlovenskaMinisterstvom školstva. Okrem animátorskej školy sa venujeme aj príprave birmovancov v našej farnosti, aktívne pomáhame a spolupracujeme s kňazom pri usporiadaní duchovných obnov a iných podujatí.

Našou túžbou je vidieť prebudenie a vplyv nebeského Otca v Beluši a v našom regióne. Chceme vidieť a zakúsiť jednotu a úctu medzi staršími a mladými ľuďmi v našej farnosti. Túžime byť vedení Duchom Svätým a neustále napredovať vpred za našim nebeským Otcom. Chceme vytvárať atmosféru prijatia, nechať sa viesť Jeho láskou a vidieť, ako sa stará o naše životy.

Riadime sa Ježišovými slovami: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Vieme, že Božie kráľovstvo je v každom jednom z nás a medzi nami (Lukáš 17,21). Túžime ho prinášať do našich životov, rodín, vzťahov, do našej farnosti a do každodenných situácií života.

„Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14,17)

sobotne stretko-web