Logo-ZMMHistória Združenia mariánskej mládeže (ZMM) siaha až do roku 1830. Panna Mária 18. júla počas zjavenia sa sestre Kataríne Labouré v Paríži na Rue de Bac vyslovila prianie o založení združenia detí, „ktoré budú šíriť úctu k Nepoškvrnenému počatiu pomocou Zázračnej medaily.“

Na Slovensku pôsobí ZMM ako občianske združenie od roku 2001, ako celosvetová organizácia pôsobí v 65 krajinách sveta.

V Beluši ZMM vzniklo v roku 1999 vďaka sestričkám vincentkám z Belušských Slatín. Veľa detí a mladých vstúpilo do združenia a zapájalo sa do rôznych aktivít v rámci farnosti, regiónu i celého Slovenska, či dokonca medzinárodne. V súčasnosti sa mladí ZMM-áci pravidelne nestretávajú, ale zapájajú sa do všeobecného života farnosti. Veľa mladých medzitým dospelo a vytvorilo aktívne rodinné spoločenstvo.

Každoročne sa koná aj obnova zasvätenia starších marianok, ktoré boli v Beluši prijaté do vtedajšej tzv. mariánskej družiny v rokoch 1940 – 1952.