eucharistiaEucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Je kráľovnou medzi sviatosťami, lebo je zavŕšením všetkých sviatostí. Kým ostatných šesť sviatostí sprostredkuje milosti, Eucharistia je naplnením, lebo je osobným stretnutím so samým pôvodcom a darcom všetkých milostí – s Ježišom Kristom.

Cirkev ukladá veriacim povinnosť, aby sa v nedeľu a v prikázané sviatky zúčastnili na svätej omši a aby aspoň raz do roka prijali Eucharistiu, podľa možností vo veľkonočnom období, pripravení sviatosťou zmierenia.

Vrelo však odporúča veriacim, aby prijímali svätú Eucharistiu v nedeľu a v prikázané sviatky, alebo ešte častejšie, aj každý deň. Eucharistiu je možné prijať aj dva razy za deň za predpokladu, že pri druhom prijatí je povinná účasť na celej svätej omši.

Samozrejme, ani pri prvom prijatí sa nemá úmyselne meškať. Vhodnou prípravou na prijatie Eucharistie je aj zachovávanie eucharistického pôstu, čo znamená, že pol hodinu pred svätou omšou sa nemá jesť. Piť sa môže, ale len čistá, neochutená voda.

Príprava detí na prvé sväté prijímanie prebieha v škole na hodinách náboženstva aj pri stretnutiach v CCVČ. Aby mohlo dieťa prijať túto sviatosť, musí mať minimálne 8 rokov, absolvovať náboženskú výchovu (pripravovať sa na hodiny náboženstva a mať aj potrebné vedomosti), prichádzať v nedele a prikázané sviatky na sv. omše (prípadne aj tzv. „detské“ – v piatok o 18:00 vo farskom kostole).

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. (Jn 6,54-56)