adorácia Archive

Oznamy na 27. nedeľu cez rok

Prvá nedeľa Dnes do 15:00 bude adorácia pred sviatostným Spasiteľom. Od 14:00 sa bude modliť ružencové bratstvo. Stretnutie tretiakov Tento týždeň bude stretnutie tretiakov v CCVČ v po, ut., str. od 14:00 do 15:00. Krstná náuka V piatok o 19:00 bude na fare krstná náuka pre rodičov a krstných ...Read More

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00. Zbierka na kňazský seminár Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu. Predstavenie ZMM Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš ...Read More

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Adorácia Dnes je adorácia do 15:00. Hneď po nej je krížová cesta, ktorú budú mať miništranti. V Hloži je krížová o 14:00. Spovedanie chorých Chorých k Veľkej noci navštívim až v pondelok 12.3. a štvrtok 15.3. od 9:00. Stretko tretiakov Stretko tretiakov bude pondelok, utorok a stredu od 14:00-15:00. Stretnutie ...Read More

Oznamy na 5. nedeľu cez rok

Prvonedeľná adorácia bude dnes do 15:00. Od 14:00 sa bude modliť pred Sviatosťou ružencové bratstvo. Stretnutie tretiakov bude v Centre voľného času v pon., ut. a str., v čase od 14:00-15:00. Taktiež vyzývam rodičov prvoprijímajúcih, aby s deťmi prichádzali aj na piatkové večerné sv. omše. Krstná náuka bude v piatok o 19:00 ...Read More

Oznamy na 2. adventnú nedeľu

Zbierka na charitu činí 850 €. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom. Farská poklona Dnes je farská poklona do 17:00. Prosím, nájdime si čas navštíviť Spasiteľa v Eucharistii. Ďakujem spoločenstvám, že sa zhostili jednotlivých časov adorácie. Koledníci Prosíme tých, ktorí chcú prijať koledníkov 26.12. do svojich ...Read More