ccvč Archive

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Adorácia Dnes je adorácia do 15:00. Hneď po nej je krížová cesta, ktorú budú mať miništranti. V Hloži je krížová o 14:00. Spovedanie chorých Chorých k Veľkej noci navštívim až v pondelok 12.3. a štvrtok 15.3. od 9:00. Stretko tretiakov Stretko tretiakov bude pondelok, utorok a stredu od 14:00-15:00. Stretnutie ...Read More

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Zbierka na charitu Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplať každému darcovi. Krížová cesta Dnes je aj krížová cesta: v Hloži o 14:00 a v Beluši o 15:00 sa modlí rodinné spoločenstvo. Pozývame všetky rodiny. Modlitby chvál Tiež dnes o 18:00 v Pastor. centre ...Read More

Oznamy na 4. adventnú nedeľu

Farská ofera Zajtra po sv. omšiach bude výročitá farská ofera. Pán Boh zaplať darcom za podporu! Sväté prijímanie chorým Na Božie narodenie – 25.12. budú mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania roznášať Eucharistiu všetkým chorým a nevládnym, a to  dopoludnia. Jasličková akadémia ktorú si pripravili deti z CCVČ bude ...Read More

Oznamy na 3. adventnú nedeľu

Vianočná besiedka V pondelok o 16:00 sa v prístavbe Kultúrneho domu bude konať vianočná besiedka, ktorú si pripravili deti navštevujúce CCVČ. Všetkých srdečne pozývame. Vianočná spoveď Vo štvrtok bude v našej farnosti vianočná spoveď v čase 11:00-12:00 a 15:00-17:00. Chcem vás povzbudiť k dôkladnej príprave na sv. spoveď spytovaním svedomia. Rovnako ...Read More

Oznamy na 31. nedeľu cez rok

Prvonedeľná adorácia Dnes po druhej farskej omši bude prvonedeľná adorácia do 15:00. Počas nej od 14:00 sa bude modliť ružencové bratstvo posv. ruženec. Pastoračné stretnutie V utorok 7. novembra po večernej svätej omši (o 18:45) sa v PC bude konať pastoračné stretnutie. Pozvaní sú ...Read More