ccvč Archive

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00. Zbierka na kňazský seminár Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu. Predstavenie ZMM Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Výlet do Terchovej Dnes pozývam rodiny na výlet – prechádzku do Terchovej na chatu pod Grúňom. Odchod by bol od kostola o 13:00 individuálnou dopravou. Prvopiatkový týždeň Spovedáme nasledovne: Hloža: – pon. od 15:30. Beluša: ut,str.,štv. Od 17:00 a piatok od 15:00. Pozývam k sviatosti zmierenia najmä ...Read More

Oznamy na 11. nedeľu cez rok

Deň rodiny Dnes slávime v našej farnosti Deň rodiny 2018. Popoludní od 15:00 program pokračuje tak ako aj minulý rok. Bude na školskom dvore v Beluši. Pozývame deti, mladých, starých na pokojné stretnutie spojené so zábavou, nafukovacím hradom, súťažnými stanovišťami a grilovaním. Diskotéka na ...Read More

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Adorácia Dnes je adorácia do 15:00. Hneď po nej je krížová cesta, ktorú budú mať miništranti. V Hloži je krížová o 14:00. Spovedanie chorých Chorých k Veľkej noci navštívim až v pondelok 12.3. a štvrtok 15.3. od 9:00. Stretko tretiakov Stretko tretiakov bude pondelok, utorok a stredu od 14:00-15:00. Stretnutie ...Read More

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Zbierka na charitu Dnes po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Úprimné Pán Boh zaplať každému darcovi. Krížová cesta Dnes je aj krížová cesta: v Hloži o 14:00 a v Beluši o 15:00 sa modlí rodinné spoločenstvo. Pozývame všetky rodiny. Modlitby chvál Tiež dnes o 18:00 v Pastor. centre ...Read More