ccvč Archive

Oznamy na 32. nedeľu cez rok

Jasličková akadémia Dnes o 15:00 bude stretnutie detí ohľadom jasličkovej akadémie. Stretnutie bude v CCVČ. Stretnutie štvrtákov a piatakov V utorok bude stretnutie štvrtákov a piatakov v CCVČ od 14:00 do 15:30. Pre deti do školy príde p. učiteľka. Deti musia mať súhlas k prepusteniu. Godzone V stredu sa ...Read More

Oznamy na 30. nedeľu cez rok

Zbierka na misie V zbierke na misie sa vyzbieralo 1350 eur – úprimné Pán Boh zaplať všetkým! Jasličková akadémia Dnes o 15:00 bude prvé zoznamovacie stretnutie detí, ktoré by chceli účinkovať na jasličkovej akadémii, ktorá bude v kostole 30.12. 2018 na sviatok sv. Rodiny. Pozývame deti od ...Read More

Oznamy na 28. nedeľu cez rok

Zbierka na misie Jesenná ofera na misie  bude budúcu nedeľu. Tvorivé dielne v CCVČ Pozývame deti i rodičov s deťmi do CCVČ spríjemniť si jesenné popoludnia tvorivými aktivitami. V stredu 17.10. o 16:00. Vyrábať sa bude z tekvíc a rôznych iných materiálov. Keďže je mesiac október zasvätený Ružencovej PM, súčasťou ...Read More

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00. Zbierka na kňazský seminár Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu. Predstavenie ZMM Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Výlet do Terchovej Dnes pozývam rodiny na výlet – prechádzku do Terchovej na chatu pod Grúňom. Odchod by bol od kostola o 13:00 individuálnou dopravou. Prvopiatkový týždeň Spovedáme nasledovne: Hloža: – pon. od 15:30. Beluša: ut,str.,štv. Od 17:00 a piatok od 15:00. Pozývam k sviatosti zmierenia najmä ...Read More