prvý piatok Archive

Oznamy na 4. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň spoveď Hloža: pondelok od 15:30; Beluša: utorok, streda a štvrtok od 17:00 a v piatok od 15:00. Chorých navštívim dopoludnia v pondelok a stredu. Vo štvrtok večer pri sv. omši požehnáme hromničné sviece. Nezabudnite si ich priniesť. Potom po omši bude na pol hodinu tichá adorácia. V piatok ...Read More

Farské oznamy na sviatok Panny Márie Bohorodičky

Adorácia Vyložená Sviatosť Oltárna k poklone bude dnes do 15:00 v Hloži a v Beluši do 15:30. Príďte prosiť Pána o požehnanie do nastávajúceho roka! Zbierka Dnes po sv. omšiach je pravidelná novoročná zbierka, ktorej účelom sú výdavky spojené s rekonštrukciou kostolov. Pán Boh zaplať už vopred za vašu materiálnu ...Read More

Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Zbierka na charitu Dnes sa koná zbierka na charitu. Boh nech odmení vašu štedrosť. Boj proti hladu Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou medovníčka prispeli v zbierke Boj proti hladu. V Beluši ste prispeli sumou 976,50 € a v Hloži 227,30 €. Veľké Pán Boh zaplať. ...Read More

Oznamy na 27. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes po sv. omši bude prvonedeľná poklona pred Sviatosťou Oltárnou do 15:00. Od 14:00 sa bude modliť ružencové spoločenstvo. Vo štvrtok po večernej omši bude adorácia do 19:30. Prvý piatok Prvopiatkové spovedanie: Hloža: pondelok od 15:30; Beluša: utorok, streda a štvrtok od 17.00 a v piatok ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem nasledovne: Hloža: pondelok od 15:30 Beluša: utorok, streda, štvrtok od 17:00  a piatok od 15:00 Chorých navštívim v pondelok a stredu dopoludnia od 9:00 Vo štvrtok po večernej omši bude adorácia do 19:30. Sviatosť manželstva V sobotu o 15:00 si v Beluši ...Read More