prvý piatok Archive

Oznamy na 18. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem nasledovne: Hloža: pondelok od 15:30 Beluša: utorok, streda, štvrtok od 17:00  a piatok od 16:00 Chorých navštívim v pondelok a stredu dopoludnia od 9:00. Upratovanie kostola Ulice Trenčianska, Kollárova, Hviezdoslavova a Staničná. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali ...Read More

Oznamy na 9. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň spovedanie: Hloža: pondelok od 15:30 – 17:00. Beluša: Utorok a Stredu od 17:00 – 18:00. Vo štvrtok od 16:30 – 18:00 a piatok od 15:00-18:00. Chorých navštívim v pondelok a v stredu od 9:00. Vizitácia V utorok našu farnosť v rámci vizitácie navštívi náš diecézny biskup Tomáš ...Read More

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Zbierka pre Ukrajinu Vyzberalo sa 1000 €. Boh nech odmení vašu štedrosť chudobným. Stretnutie tretiakov Vo štvrtok od 15:00 do 16:00 bude v kostole povinné spoločné stretnutie prvoprijímajúcich detí. Adorácia Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19:30. Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvopiatkový: Spovedať ...Read More

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Krížová cesta Dnes popoludní bude krížová cesta vo farskom kostole o 15:00. V piatok bude krížová cesta o 17:15 vo farskom kostole. Korunka Božieho milosrdenstva V  stredu o 15:00 bude v kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvy piatok v mesiaci. Spovedám každý deň, konkrétne ...Read More

Oznamy na 4. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň Spoveď bude v Hloži v pondelok od 15:00 a v Beluši utorok a stredu od 17:00, štvrtok od 16:30 a v piatok od 15:00. Chorých navštívim v pondelok a v stredu dopoludnia. V sobotu pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť o 16:45. Budúcu nedeľu bude vo farskom kostole vyložená Sviatosť oltárna do 16:00. Stretnutie ...Read More