prvý piatok Archive

Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedanie bude trochu upravené, keďže vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela, aby sme boli naň patrične pripravení. Spovedáme nasledovne: Hloža: v pondelok od 15:30. V Beluši: Utorok od 15:30, v stredu od 15:00, vo štvrtok a piatok 1 hod. pred ...Read More

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Zbierka na kňazský seminár Po sv. omšiach sa koná jarná zbierka na kňazský seminár v Nitre, kde študujú aj bohoslovci z našej diecézy. Pán Boh zaplať všetkým darcom! Prvý piatok Tento týždeň je prvý piatok. Spovedáme: Hloža pondelok od 15:30 Beluša utorok, streda, štvrtok od 17:00 ...Read More

Oznamy na 4. nedeľu cez rok

Adorácia sviatosti Oltárnej obetovaná za naše rodiny i za referendum bude v našej farnosti dnes (1. 2.). Sviatosť bude vyložená k poklone po druhej omši vo farskom kostole. Od 14:00 do 14:30 sa bude modliť ružencové bratstvo a od 14:30 do 15:00 bude viesť adoráciu spoločenstvo rodín ...Read More

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny

Prvopiatkový týždeň Keďže spoločné spovede skončili pred týždňom, spovedať nebudem tak, ako býva zvykom, ale hodinu pred omšou v utorok a piatok. V sobotu večer o 16:45 bude fatimská pobožnosť. Novoročná zbierka 1. januára bude pravidelná novoročná zbierka. Pán Boh zaplať už vopred. Poklona Sviatosti ...Read More

Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem nasledovne: Hloža pondelok od 15:30 Beluša utorok a streda od 17:00 štvrtok od 16:30 piatok od 15:00 Chorých budem navštevovať v pondelok (od kostola smer PB) a v stredu (od kostola smer Hloža) ...Read More