spoveď Archive

Oznamy na 3. adventnú nedeľu

Vianočná spoveď Vo štvrtok bude v našej farnosti vianočná spoveď. A to v čase: 11:00-12:00 a 15:00-17:00. Chcem vás povzbudiť k dôkladnej príprave na sv. spoveď spytovaním svedomia. Dôležité je aj, aby ste uviedli, kedy ste boli naposledy na spovedi. Vyznanie nech je stručné, jasné a hlavne úprimné. Tiež nech ...Read More

Oznamy na 2. adventnú nedeľu

Zbierka na charitu Vyzbieralo sa 1100 €. Pán Boh zaplať darcom! Charitatívny predaj ZMM Beluša a spoločenstvo rodín vás pozývajú dnes na charitatívny predaj v Pastoračnom centre. Predaj sa uskutoční teraz po svätých omšiach a popoludníod 15. – 19. hod. s posedením pri punči. Zakúpiť ...Read More

Oznamy na 30. nedeľu cez rok

Zbierka na misie V zbierke na misie sa vyzbieralo 1350 eur – úprimné Pán Boh zaplať všetkým! Jasličková akadémia Dnes o 15:00 bude prvé zoznamovacie stretnutie detí, ktoré by chceli účinkovať na jasličkovej akadémii, ktorá bude v kostole 30.12. 2018 na sviatok sv. Rodiny. Pozývame deti od ...Read More

Oznamy na 13. nedeľu cez rok

Zbierka Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Prvá nedeľa Zároveň dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Do 15:00 bude vyložená Najsv. Sviatosť k adorácii. Od 13:00 sa bude modliť spoločenstvo Modlitby matiek a po nich od 14:00 ružencové bratstvo. Večer o 18:00 ...Read More

Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je 1.piatok v mesiaci: spovedáme: v Pondelok Hloža od 15:30. V Beluši utorok a stredu od 17:00. Štvrtok a piatok od 16:00. Chorých navštívim v pondelok a štvrtok od 9:00. Prikázaný sviatok Vo štvrtok je sviatok Božieho Tela. Je to prikázaný sviatok. Viaže nás aj účasť na ...Read More