spoveď Archive

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny

Prvopiatkový týždeň Keďže spoločné spovede skončili pred týždňom, spovedať nebudem tak, ako býva zvykom, ale hodinu pred omšou v utorok a piatok. V sobotu večer o 16:45 bude fatimská pobožnosť. Novoročná zbierka 1. januára bude pravidelná novoročná zbierka. Pán Boh zaplať už vopred. Poklona Sviatosti ...Read More

Oznamy na 3. adventnú nedeľu

Charitatívny predaj Združenie mariánskej mládeže a spoločenstvo rodín vás aj tento rok pozývajú na Predvianočný charitatívny predaj, ktorý sa uskutoční v Pastoračnom centre dnes po svätých omšiach a tiež popoludní od 15. do 18. hodiny. Popoludňajší predaj je spojený s posedením pri punči. Tento rok sa do príprav ...Read More

Oznamy na 2. adventnú nedeľu

Zbierka na charitu vyniesla 830 eur. Všetkým darcom nech to Boh odplatí. Predvianočné spovedanie chorých v stredu 10. decembra o 8:00. Krstná náuka bude na fare v piatok o 19:00. Sviatosť krstu bude v sobotu ráno. Naša Žilinská diecéza Vyšlo vianočné vydanie Našej Žilinskej ...Read More

Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Prvopiatkový týždeň Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem nasledovne: Hloža pondelok od 15:30 Beluša utorok a streda od 17:00 štvrtok od 16:30 piatok od 15:00 Chorých budem navštevovať v pondelok (od kostola smer PB) a v stredu (od kostola smer Hloža) ...Read More

Oznamy na 30. nedeľu cez rok

Dušičkové obdobie Od 1. do 8. 11. je možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Preto bude možnosť pristúpiť k spovedi ako v prvopiatkový týždeň. Svätá spoveď Hloža pondelok od 15:30 Beluša streda od 17:00 štvrtok od 16:00 piatok od 15:00 ...Read More