Oznamy Archive

Oznamy na 3. nedeľu cez rok

Vincentská rodina organizuje každoročnú celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu. Môžete ju podporiť kúpou medovníkového srdiečka po sv. omšiach. Od 1.6.2019 do 29.2.2020 aj spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€ ) Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať. Tento ...Read More

Oznamy na 2. nedeľu cez rok

Trojdnie Modlitby matiek: bude vo farskom kostole v piatok po večernej omši, sobotu a nedeľu o 15:00. Pozývame mamy aj staré mamy na modlitbu za deti svoje i farnosti. Vďaka. V piatok o 19:00 bude v kostole krstná náuka pre rodičov a krstných. Krsty budú v sobotu ráno. Vincentská rodina organizuje každoročnú celoslovenskú ...Read More

Oznamy na Nedeľu krstu Pána

Stretnutie tretiakov: bude v po, ut.,str. od 14:00 do 15:00 v Centre. Rodičom pripomínam, že 1.sv. prijímanie bude 24.5. o 10:30. Kto by chcel, tak ešte zostalo niekoľko posledných lístkov na Farský ples, ktorý sa uskutoční 25.1.2018 o 19,30 hod. v školskej jedálni pri Obecnom úrade v ...Read More

Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána

Novoročná zbierka pre potreby farnosti činí 2260 €. Pán Boh zaplať každému darcovi. Chystá sa spomínaná oprava strechy v Hloži a dokončenie fresiek stropu farského kostola. Lešenie sa začne stavať v stredu ráno po omši a vo štvrtok. Vo štvrtok omša v Beluši nebude. Trojkráľové posviacanie domov: bude ...Read More

Oznamy na Nedeľu sv. rodiny

Dnes o 15:00 pozývame všetkých do farského kostola na jasličkovú akadémiu s názvom „Nebeská kancelária“. Na Nový rok po sv. omšiach bude Novoročná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať každému darcovi. Chystá sa oprava strechy v Hloži a dokončenie fresiek stropu farského kostola. Tento týždeň je prvopiatkový. ...Read More