Oznamy Archive

Oznamy na 24. nedeľu cez rok

Dnes po sv. omšiach sa koná Jesenná zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať každému darcovi. Prosím rodičov tretiakov, aby v priebehu pondelka odovzdali prihlášky do CCVČ, ktoré dostali odo mňa v škole!!! Najbližší termín krstu je 28.9. Pre záujemcov: odchod autobusu na Národný pochod za ...Read More

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

V piatok od 15:30 – 16:30 bude svätá spoveď pre birmovancov, birm. rodičov a ich rodiny. Odporúčam sa zodpovedne pripraviť k spovedi spytovaním svedomia. Po spovedi si birmovanec vyzdvihne v sakristii birmovný lístok, ktorý potom odovzdá v sobotu pri vysluhovaní sviatosti birmovania. Slávnosť začne v sobotu o 10:00 a celebrantom bude náš ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Prvopiatkový týždeň: spovedanie Hloža: po – 15:30. Beluša: ut,str.štv. – 17:00 a pia – 15:30. Chorých navštívim: pondelok a stredu od 9:00. Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19:30, ktorá bude obetovaná za vyliatie Ducha pre birmovancov a ich rodiny. Pozývame najmä birmovancov a ich rodiny ...Read More

Oznamy na 21. nedeľu cez rok

Znova a naposledy pripomíname, že Farská charita organizuje možnosť prispieť školskými pomôckami, pre viacpočetné rodiny s deťmi. Veci môžete nechať v kostole, na obecnom úrade u p. Belobradovej alebo vo firme Dantel. Vďaka každému darcovi.  V štvrtok 29.8. sa uskutoční púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov. Slávnostná sv. ...Read More