Oznamy Archive

Oznamy na 24. nedeľu cez rok

Zbierka na kňazský seminár Dnes sa koná jesenná zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať darcom! Stretnutie rodičov tretiakov V piatok po večernej omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z nich je nutná. Sviatosť manželstva V sobotu o 15:00 sa v Beluši v rámci sv. omše ...Read More

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00. Zbierka na kňazský seminár Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu. Predstavenie ZMM Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Výlet do Terchovej Dnes pozývam rodiny na výlet – prechádzku do Terchovej na chatu pod Grúňom. Odchod by bol od kostola o 13:00 individuálnou dopravou. Prvopiatkový týždeň Spovedáme nasledovne: Hloža: – pon. od 15:30. Beluša: ut,str.,štv. Od 17:00 a piatok od 15:00. Pozývam k sviatosti zmierenia najmä ...Read More

Oznamy na 21. nedeľu cez rok

Krstná náuka V piatok o 19:45 bude vo fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v sobotu ráno o 8:30. Fatimská pobožnosť V sobotu o 16:45 bude mariánska fatimská pobožnosť. Výlet do Terchovej Hoci je budúca nedeľa prvou v mesiaci, nebude adorácia. Tá by sa konala až o týždeň neskôr. ...Read More

Oznamy na 20. nedeľu cez rok

Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných z ulice: Kukučínovej: č. 772-795, 1631-1633, Žilinskej. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera. ...Read More