Oznamy na 16. nedeľu cez rok

Púť k sv. Joachimovi a Anne

Budúci víkend bude vo farnosti Lednické Rovne púť k sv. Joachimovi a Anne. V sobotu o 19:00 bude slúžiť sv. omšu Marcel Cíbik, kancelár BÚ v Nitre. V nedeľu o 10:00 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať žilinský gen. vikár Marek Hriadel. Podrobný program nájdete na webe farnosti a na nástenke.

Upratovanie farského kostola

bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných z ulice: Trenčianska, Kollárova, Hviezdoslavova a Staničná. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera.

Dovolenka

Tento týždeň budem čerpať dovolenku. Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať dp. Ján Zicho. V prípade pohrebov a zaopatrovania kontaktujte jeho.

Tags:

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *