Oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Dnes bude krížová cesta: v Hloži o 14:00 a v Beluši o 15:00 (Spoločenstvo rodín)

V po, ut a str. od 14:00 do 15.00 bude stretko tretiakov v CCVČ. Pripomínam rodičom tretiakov, povinnú účasť na piatkových – detských sv. omšiach.

Zápis úmyslov na ďalšie tri mesiace bude v Hloži v pondelok a v Beluši v utorok po sv. omši.

Trojdnie „modlitby matiek“ sa uskutoční tento víkend. Pozývame mamy i staré mamy k modlitbám za deti vo farskom kostole. V piatok po sv. omši, sobota o 16:00 a v nedeľu o 14:15.

Pozývame Vás na kurz prirodzeného plánovania rodičovstva pod vedením manželského páru z Ligy pár páru. Kurz pozostáva z troch stretnutí v mesačných intervaloch. Jedno stretnutie trvá cca 2,5hodiny .Pozvaní sú manželské páry, ale i jednotlivci. Miesto konania je Pastoračné centrum Beluša. Kurzovné je 20 € za pár, resp. jednotlivca za celý kurz (3.stretnutia). Kurzovné však je dobrovoľné, pokiaľ si to pár nemôže dovoliť. Prvé stretnutie bude v  nedeľu, 31.3.2019 o 15:45 h. po krížovej ceste.

Upratovaniu na sobotu o 9:00: prosíme ochotných ľudí z ulice Slatinskej č. 24-30. K nim sa pridá skupina birmovancov od Majky Šveckovej. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.✞ Úprimne ďakujem ženám, ktoré mi chodia pomáhať s upratovaním fary. Nech vám to dobrý Boh odmení.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *