Oznamy na 7. nedeľu cez rok

  • Tento týždeň sa Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je to prísne pôstny deň, kedy sme povinní sa zdržiavať úplne od mäsa a čiastočne aj od jedla. Môžeme sa raz dosýta najesť. Tento záväzok sa v plnej miere vzťahuje na ľudí od 18 – 65 roku života. Deťom od 7. r. života sa odporúča postiť sa od mäsa a sladkostí.
  • Počas celého pôstu v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00 bude vo farskom kostole bývať krížová cesta. Jednotlivé spoločenstvá sa môžu zapísať na jej vedenie v strede kostola. V Hloži bude bývať krížová cesta v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať. K dispozícii sú aj pôstne krabičky. Komu sa neujde, môže počas pôstu odkladať financie a na konci pôstu ich vyzbieram a pošlem Charite.
  • Z podnetu Svätého Otca Františka adventom začal „Rok Božieho Slova“ – ktorého hlavnou témou je slovo evanjelia: „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). Preto záujemcov pozývam pravidelne v utorok po sv. omši na biblické stretnutie do Pastoračného centra. Cieľom je učiť sa rozjímať nad textami Svätého písma. Prosím priniesť si Nový zákon.
  • Upratovaniu v sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Clementisovej a Štefánikovej. Vďaka tým, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *