Oznamy na Nedeľu krstu Krista Pána

  • Vincentská rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka je použitá na zmiernenie chudoby ľudí v krajinách HAITI, HONDURAS, ALBÁNSKO, RUSKO, UKRAJINA, SLOVENSKO.  Jednou z foriem, ktorými sa môžete zapojiť,  je aj kúpa medovníkového srdiečka teraz po sv. omšiach. Vďaka každému, kto sa podujme podporiť tento projekt.
  • V utorok od 14:00 – 15:30 bude stretko pre 4-6. ročník ZŠ v Centre voľného času.
  • Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh. Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie:  byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami… Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky.  On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje v radostiach i námahách. Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť. Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. Preto vás pozývame zastaviť sa na stretnutie a rozhovor s Bohom vo štvrtok vo farskom kostole od: 7:30 – 20:00.
  • Kto by chcel, ešte zostalo niekoľko posledných lístkov na Farský ples, ktorý sa uskutoční 26.1.2018 o 19,30 hod. v školskej jedálni pri Obecnom úrade v Beluši. Vstupné je 25 €. Hrať bude hud. skupina Kortina. Kto by chcel prispieť do tomboly, môže to priniesť do centra voľného času Beluša. Pán Boh zaplať!
  • Upratovaniu na sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Hviezdoslavova, Staničná, Kollárova,Trenčianska. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *