Oznamy na Zjavenie Pána

  • Dnes po druhej sv. omši bude prvonedeľná adorácia do 14:30. Od 13:30 sa bude modliť ružencové bratstvo.
  • O 15:00 sa bude konať v Kultúrnom dome vystúpenie mužského učiteľského speváckeho zboru – Ozvena. Vstup je voľný.
  • Novoročná zbierka pre potreby farnosti: 1650 €. Pán nech odmení vašu štedrosť.
  • Tento týždeň bude stretnutie tretiakov: pondelok, utorok a stredu od 14-15 hod. v Centre voľného času.
  • Vo štvrtok o 9:30 začne sv. omšou v Zubáku rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Pozývame vás na spoločné slávenie Eucharistie.
  • Srdečne vás pozývame na farský ples, ktorý sa uskutoční 26.1.2018 o 19,30 hod. v školskej jedálni pri Obecnom úrade v Beluši. Vstupné je 25 €. Hrať bude hud. skupina Kortina. Predaj vstupeniek v CCVČ Beluša od 7. 1. 2019. Informácie na tel.č.: 0904 738 397. Srdečne ste vítaní! Kto by chcel prispieť do tomboly, môže to priniesť do Centra voľného času Beluša. Pán Boh zaplať!
  • Upratovaniu na sobotu o 9:00:  prosíme ochotných ľudí z ulice Slatinskej č. 31 – 224. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali v sobotu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *