birmovanci Archive

Oznamy na 1. adventnú nedeľu

Zbierka na charitu Dnes sa koná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať darcom! Prvopiatkový týždeň Spovedanie pred 1.piatkom: Hloža: pondelok od 15:30, Beluša: ut, st. a št. od 17:00 a piatok od 16:00!!! Chorých (prvopiatkových aj sviatkových) navštívim v pondelok (horný koniec a Slatiny) a v stredu (dolný koniec, Hloža ...Read More

Oznamy na 32. nedeľu cez rok

Jasličková akadémia Dnes o 15:00 bude stretnutie detí ohľadom jasličkovej akadémie. Stretnutie bude v CCVČ. Stretnutie štvrtákov a piatakov V utorok bude stretnutie štvrtákov a piatakov v CCVČ od 14:00 do 15:30. Pre deti do školy príde p. učiteľka. Deti musia mať súhlas k prepusteniu. Godzone V stredu sa ...Read More

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00. Zbierka na kňazský seminár Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu. Predstavenie ZMM Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Výlet do Terchovej Dnes pozývam rodiny na výlet – prechádzku do Terchovej na chatu pod Grúňom. Odchod by bol od kostola o 13:00 individuálnou dopravou. Prvopiatkový týždeň Spovedáme nasledovne: Hloža: – pon. od 15:30. Beluša: ut,str.,štv. Od 17:00 a piatok od 15:00. Pozývam k sviatosti zmierenia najmä ...Read More

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Stretnutie pred 1. svätým prijímaním V stredu bude spoločné stretnutie detí k 1.sv. prijímaniu. Stretnutie začne o 15:00. Deti môžu počkať aj v družine, príde po nich p. riaditeľka z CCVČ. Pripomínam aj zmenu v nácviku spevu: mal sa konať v piatok, ale nakoniec bude v nedeľu po sv. omši, ktorá začína ...Read More