birmovanci Archive

Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00. Zbierka na kňazský seminár Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu. Predstavenie ZMM Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Výlet do Terchovej Dnes pozývam rodiny na výlet – prechádzku do Terchovej na chatu pod Grúňom. Odchod by bol od kostola o 13:00 individuálnou dopravou. Prvopiatkový týždeň Spovedáme nasledovne: Hloža: – pon. od 15:30. Beluša: ut,str.,štv. Od 17:00 a piatok od 15:00. Pozývam k sviatosti zmierenia najmä ...Read More

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Stretnutie pred 1. svätým prijímaním V stredu bude spoločné stretnutie detí k 1.sv. prijímaniu. Stretnutie začne o 15:00. Deti môžu počkať aj v družine, príde po nich p. riaditeľka z CCVČ. Pripomínam aj zmenu v nácviku spevu: mal sa konať v piatok, ale nakoniec bude v nedeľu po sv. omši, ktorá začína ...Read More

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Zbierka na kňazský seminár Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na kňazský seminár, v ktorom študujú aj bohoslovci našej diecézy. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Stretnutie tretiakov V pondelok, utorok a stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v CCVČ od 14:00-15:00. Krstná náuka V sobotu pri rannej sv. ...Read More

Oznamy na 28. nedeľu cez rok

Modlitba chvál Srdečne pozývame mladých aj starších na modlitbu chvál dnes o 18:00 hod. do Pastoračného centra. Súčasťou chvál budú modlitby aj za našu farnosť. Pohreb Dnes o 13:00 bude odchádzať od farského kostola autobus na pohreb mame dp. Mareka Kotlárika. Zároveň prosíme o ...Read More