birmovanci Archive

Oznamy na 28. nedeľu cez rok

Modlitba chvál Srdečne pozývame mladých aj starších na modlitbu chvál dnes o 18:00 hod. do Pastoračného centra. Súčasťou chvál budú modlitby aj za našu farnosť. Pohreb Dnes o 13:00 bude odchádzať od farského kostola autobus na pohreb mame dp. Mareka Kotlárika. Zároveň prosíme o ...Read More

Oznamy na 27. nedeľu cez rok

Stretnutie birmovancov V piatok po večernej svätej omši (18:45) bude záverečné stretnutie birmovancov v kostole. Prosím, aby birmovanci okrem účasti priniesli aj 10 €, ktoré sa použijú k výzdobe kostola a pri príprave obetných darov. Účasť je nevyhnutná! Stretnutia tretiakov Tento týždeň sa začnú stretnutia tretiakov v CCVČ. Budú bývať ...Read More

Oznamy na 26. nedeľu cez rok

Prezentácia o misiách Dnes o 15:00 pozývame na prezentáciu o misiách, ktorú budú mať na záver misií otcovia misionári. Prvý piatok Prvopiatkové spovedanie: V Hloži: pondelok – 1/2h pred sv. omšou a v Beluši: v utorok, stredu a štvrtok – 1/2h pred omšou a v piatok: 2h pred omšou. V sobotu o 16:45 bude ...Read More

Oznamy na 22. nedeľu cez rok

Adorácia Dnes od 11:30 do 15:00 bude prvonedeľná adorácia. Od 14:00 sa bude pred Sviatosťou modliť ružencové bratstvo. Krstná náuka Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude v piatok o 17:00 na fare. Krsty budú v sobotu pri rannej sv. omši. Sviatosť manželstva V sobotu ...Read More