Konsekračná listina zo dňa 15. 9. 1994

Základný kameň posvätil Svätý Otec sv. Ján Pavol II. 22. apríla 1990 v Bratislave, autorom projektu je Ing. arch. Jozef Ďurko, rodák z Beluše a člen Komisie pre výstavbu kostolov pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. V tom istom roku, v máji 1990, sa začali aj zemné práce, ešte za pôsobenia vdp. Jána Zichu. Stavebné práce zakončil vdp. František Pekara. Posviacku kostola vykonal 15. 9. 1994 Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec, SJ, nitriansky sídelný biskup.

Vzorom pre stavbu bol škandinávsky typ kostolov. Podľa plánu kostola je jeho vnútorná kapacita pre 400 osôb. Kostol symbolizuje Ježiša Krista. Hlavná loď s vežou predstavuje jeho telo a dve bočné prístavby otvorenú náruč. Na veži je umiestnený kríž, ktorý aj s vežou dosahuje výšku 27 metrov.

Kostol má tri zvony, dva z nich boli odliate v miestnej zvonolejárskej firmy Kovex v roku 1995 a jeden zvon bol prevezený zo starej zvonice, pochádza z roku 1970 z dielne pána Tkadleca z Halenkova. Najväčší zvon má 300 kg a nesie meno Sedembolestnej Panny Márie, stredný zvom má 220 kg a nesie meno sv. Ján Nepomucký, najmenší zvon má 60 kg a nesie meno sv. Františka z Asissi. Posviacku zvonov vykonal Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup, dňa 8. 12. 1995 na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

V interiéri kostola na hlavnom oltári je socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zhotovil majster Jozef Liška z obce Malá Čierna pri Rajci. Lavice sú umiestnené vo dvoch radoch po sedem, čím v strede vytvárajú široký priestor. Na bočných stenách kostola visí drevená krížová cesta, na strane evanjelia i epištoly, po sedem zastavení z dielne Jozefa Cibulku z Rajca, posvätená bola 12. 2. 1997.

Na choruse je elektrický organ. V celom kostole prevažuje jednoduchá drevená výzdoba, strop má drevený obklad.