Oznamy na 23. nedeľu cez rok

Adorácia

Dnes bude vo farskom kostole adorácia do 15:00.

Zbierka na kňazský seminár

Jesenná ofera na kňazský seminár bude budúcu nedeľu.

Predstavenie ZMM

Pozývame rodičov, deti i mladých na krátke predstavenie Združenia mariánskej mládeže, kedysi nazývané mariánska družina. Toto združenie príde predstaviť páter Tomáš a sestra Beata v piatok 14.9. počas sv. omše i po omši.

Stretnutie birmovancov

V piatok po večernej omši je povinné stretnutie birmovancov. Prísť vypočuť info k príprave na sviatosť môžu aj rodičia.

Rozlúčka s prázdninami

Tiež v piatok po sv. omši pozývame deti na farský dvor, kde bude rozlúčka s prázdninami. Bude opekačka a veľa zábavy.

Svätá omša na Butkove

V sobotu o 15:30 bude na Butkove sv. omša, ktorú bude celebrovať gen. vikár Marek Hriadel. Odchody autobusov budú ako obvykle o 14:00 od farského kostola, KD v Hloži a kláštora v Bel. Slatinách, so zastávkou v Podhorí. Kto by chcel ísť aj na krížovú cestu, tak pôjde jeden autobus od f. kostola o 12:15 cez Hložu a Podhorie. Je možná aj individuálna doprava na záchytné parkoviská: kameňolom alebo Muflónka. Posledný autobus z kameňolomu vás vyvezie o 14:30.

Prihlášky do CCVČ

Ešte do 15. septembra je možnosť prihlásiť sa na krúžky CCVČ, ktorých rozpis je na dverách CCVČ. Bližšie info i samotné prihlasovanie v kancelárii centra v pracovné dni od 9:00 – 17:00.

Sviatosť manželstva

V sobotu o 15:00 sa v Beluši v rámci sv. omše zosobášia: Martin Žitňan, syn Jána a Anny r. Hruškovej, bytom Bánovce n. Bebravou a Daniela Katríková, dcéra Milana a Daniely r. Bodzanovej, bytom Beluša. V Považskej Bystrici príjmu sv. manželstva Peter Sviečka, syn Pavla a Emílie r. Markovičovej, bytom Beluša a Andrea Lungriková, dcéra Jána a Sabiny r. Štrbákovej, bytom Pov. Bystrica.

Upratovanie kostola

Upratovanie farského kostola bude v sobotu o 9:00. Prosil by som ochotných z ulice: Farská, Komenského a Partizánska. Pán Boh nech odmení tých, ktorí upratovali včera.

Poďakovanie

V mene svojom i farskej charity úprimne ďakujeme za vašu veľkú štedrosť pri zbere šk. pomôcok, ktoré poslúžia deťom.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *